Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

Uspješno realizovana zajednička akcija NBOCG i MUP-a Crne Gore

“Pojas za sve” daje rezultate

Podgorica 17.07.2017.

Tradicionalno partnerstvo Biroa i MUP-a Crne Gore na polju podizanja saobraćajne kulture, razvija se na planu edukacije građana o značaju bezbjedonosnih funkcija u vozilima u saobraćaju, a u ovom slučaju radi se na pretvaranju zakonskih obaveza vezivanja pojasa u dnevnu rutinu, kako svih vozača tako i saputnika u vozilima u saobraćaju.

Drugu polovinu juna mjeseca u Crnoj Gori je ove godine obilježila kampanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja koju pod sloganom „Pojas za sve“, realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Udruženje Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore.

Akcija je imala za cilj da postigne podizanje nivoa svijesti građana o obaveznom korišćenju sigurnosnog pojasa na svim mjestima u vozilu na kojima su oni ugrađeni i obaveznog korišćenja sigurnosnog sjedišta za prevoz djece.

Dragan Klikovac, rukovodilac Odsjeka drumskog saobraćaja MUP-a Crne Gore, povodom realizacije ove akcije kaže: “Saobraćajna policija je u junu intenzivnije kontrolisala zakonsku odredbu po kojoj je obavezno vezivanje sigurnosnih pojaseva u vozilima kako bi skrenula pažnju na bezbjednost putnika, a takođe su bile primijenjene i sankcije prema svima koji nisu poštovali pravila koja su propisani Zakonom o bezbjednosti saobraćaja. Za dvije nedelje trajanja akcije realizovali smo preventivne aktivnosti koje su se ogledale u raspodjeli 15.000 promotivnih flajera, a gostovali smo na televizijskim i radio emisijama, na kojima je prezentiran znacaj koriscenja sigurnosnih pojaseva. Sa druge strane, ukupno je napisano 3.425 kaznenih naloga za nepoštovanje pravila vezivanja pojasa. Smatramo ovu akciju uspješnom prvenstveno  zbog značajno povećenog korištenja pojasa kako na prednjim tako i na sjedištima pozadi. ”

Opširnije...
 

Održana Skupština Udruženja “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG)

Podgorica 11.07.2018.


Dejan Bajić novi predsjednik Skupštine NBOCG

Na sjednici Skupštine Udruženja “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG) konstatovano je da je u skladu sa Statutom Udruženja dosadašnjem Predsjedniku Skupštine, Nebojši Šćekiću istekao redovni mandat, a za novog predsjednika je izabran Dejan Bajić, dugogodišnji uspješni izvršni direktor Generali osiguranja Montenegro A.D. , koji se zajedno sa ostalim članovima Skupštine, ovom prilikom zahvalio Šćekiću na uspješnom vođenju Udruženja.

Za potpredsjednika Skupštine NBOCG je izabrana izvršna direktorica Uniqa osiguranja, Nela Belević.

NBOCG je nastao kao obaveza Osiguravajućih društava prema Zakonu o osiguranju, a osnovali su ga krajem 2007. predstavnici ove branše. Danas Udruženje čine Lovćen osiguranja, Sava Montenegro osiguranje,  Generali osiguranja Montenegro A.D., Swiss osiguranje i Uniqa osiguranje.

Opširnije...
 

Akcija MUP-a i Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore

Podgorica 15.06.2018.

 

Pojas za sve


Saobraćajna Policija će od 15. juna do 1. jula, u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore, sprovoditi kampanju "Pojas za sve".

Kampanja "Pojas za sve", ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti korišćenja sigurnosnog pojasa u vozilima prilikom učešća u saobraćaju, što predstavlja zakonsku obavezu. Inače, korišćenje sigurnosnog pojasa u vozilima, shodno analizama, smanjuje rizik po život putnika za 50 odsto.

Ova kampanja, koju saobraćajna policija sprovodi periodično, ima i preventivnu i represivnu komponentu. Preventivna se ogleda u ukazivanju na važnost poštovanja ovog saobraćajnog pravila, što će između ostalog biti urađeno kroz distribuciju flajera, emitovanjem edukativnog spota "Pojas za sve” i oglasa u medijima.

Represivne mjere i radnje biće sprovođene prema licima koja ne budu koristila sigurnosni pojas shodno zakonu, a posebna pažnja će se posvetiti prevoženju djece u vozilima na pravilan način kako bi kategorija najmlađih učesnika u saobraćaju bila što više zaštićena", saopšteno je. Nakon završetka kampanje saobraćajna policija će analizirati rezultate postignute u periodu njenog sprovođenja koji će biti uzeti u obzir prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti na poboljšanju stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Opširnije...
 

Saopštenje Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore

Podgorica, 12.06.2018. godine


Održan Seminar na temu Solventnost II

 

 

U podgoričkom Hotelu “Hilton” održan je još jedan u nizu edukativnih seminara koji Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) organizuje u saradnji sa UK  brokerom GUY Carpenter, na temu “Solventnost II- dosadašnja iskustva sa aspekta industrije osiguranja”. Seminaru su pored članica NBOCG, prisustvovali i predstavnici  životnih osiguranja, Agencije za nadzor osiguranja i Privredne komore.

Nakon uvodnih riječi  koje je imao izvršni direktor NBOCG, Boris Šaban, na temu “Tržište reosiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE)”  govorio je Mario Baotić, direktor Guy Carpenter-a za Centralnu i Istočnu Evropu.

 

Opširnije...
 

U posjeti crnogorskoj branši osiguranja boravio predsjednik Savjeta biroa Zelene karte, sa sjedištem u Briselu

Zenners izrazio veliko povjerenje u saradnju sa NBOCG

Podgorica 24.07.2017.

U radnoj posjeti crnogorskoj branši osiguranja boravio je  Predsjednik Savjeta biroa Zelene karte (COB) Jean  Zenners. Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je bio domaćin zajedničkog sastanka na kojem su prisustvovali i predstavnici crnogorskih društava za osiguranje, članova NBOCG. Tom prilikom je gospodinu Zenners-u predstavljeno crnogorsko tržište osiguranja, te je razgovarano o tekućim i budućim projektima Savjeta Biroa. Pohvaljen je rad i napredak Biroa zelene karte pri NBOCG u Sistemu zelene karte, te je naše tržište osiguranja ocijenjeno kao stabilno i odgovorno po pitanju izvršavanja obaveza po međunarodnoj autoodgovornosti.

Opširnije...
 


Strana 1 od 14