Nacionalni biro osiguravaca Crne Gore

  • Povećaj veličinu slova
  • Podrazumjevana veličina slova
  • Smanji veličinu slova

NBOCG realizovao projekat istraživanja na temu: „Imovinska osiguranja - stanje i perspektive”

Nekretnine osigurava tek 23% vlasnika

Podgorica, 05. februar 2014.

Udruženje Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) je realizovalo statističko istraživanje na temu: „Imovinska osiguranja - stanje i perspektive”.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, ovo istraživanje je obaviljeno na pažljivo definisanom relevantnom uzorku od 1.500 ispitanika, stratifikovanom po targetiranim jezgrima i godini starosti ispitanika, u osam opština i to: Podgorica, Nikšić, Bijelo Polje, Pljevlja, Kolašin, Budva, Bar i Herceg Novi.

Opširnije...
 

Održan 16. Regionalni sastanak Nacionalnih biroa osiguravača Jugo-istočne Evrope

Postignuti Sporazumi o o zaštiti posjetilaca i o sprečavanju prevara u osiguranju

Podgorica 20.01.2014.

Savjet Biroa (Council of Bureaux – CoB), poznatiji kao međunarodni Sistem zelene karte, već duži niz godina funkcioniše preko Regionalnih grupa, u kojima se stupa u članstvo Odlukom Generalne skupštine. Crna Gora je svrstana u grupu Jugoistočne Evrope, koja je, sa 13 zemalja članica, najbrojnija.

Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je, poslije stupanja u punopravnočlanstvo 2012.godine, imao čast da budedomaćin 16-tog Regionalnog sastanka Biroa grupe Jugoistočna Evropa. Sastanak je održan 11.10.2013.godine u Budvi.

Opširnije...
 

Osiguranje svih plovila je obavezno

Podgorica 16.07.2013.

Svaki vlasnik i korisnik plovila, dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti -  Zabranjena je upotreba plovila bez zaključenog ugovora o osiguranju – U toku 2012. godine izdato je ukupno blizu 1.800 polisa osiguranja od odgovornosti plovila

Opširnije...
 


Strana 3 od 16