UDRUŽENJE NACIONALNI BIRO OSIGURAVAČA CRNE GORE HARMONIZUJUĆI TRŽIŠTE OSIGURANJA IZAŠLO U SUSRET VELIKOM BROJU KORISNIKA

U SARAJEVU ODRŽAN 21. MEĐUNARODNI SUSRET OSIGURAVAČA I REOSIGURAVAČA
02/07/2010
U 2010-oj izdate 183.898 polise osiguranja autoodgovornosti
26/07/2010
Prikaži sve

Jedinstveni Katalog cijena motornih vozila za Crnu Goru

Podgorica, 12. jul 2010.

Nacionalni Biro je u saradnji sa „EIB – Centrom za motorna vozila“ i iz Banja Luke, pripremilo i izdao prvi jedinstveni Katalog cjenovnika motornih vozila. NBOCG je ovaj projekat izradio prateći odluku svoje Skupštine od marta 2009. godine o izradi jedinstvenog Kataloga cijena motornih vozila za Crnu Goru, a u  cilju harmonizacije trižta osiguranja i podizanja kvaliteta usluga osiguravajućih društava.

Katalog cijena sadrži podatke za više od 51500 najčešće registrovanih tipova i modela vozila u Crnoj Gori i kao cjenovnik je namijenjen velikom broju korisnika. Može da se koristi u postupku carinjenja vozila, zaljučenja ugovora o osiguranju,  obračuna visine štete na vozilima, procjene vrednosti vozila i sl.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, korisnici kataloga u prilogu imaju podatke o primijenjenim carinskim i poreskim stopama, tabelarni pregled vrijednosti vozila u zavisnosti od starosti i pređene kilometraže, cijene dodatne opreme, kriterijume za utvrđivanje spašenih djelova na osnovu kojih se lako i jednostavno dolazi  do vrijednosti upotrebljivanog ili havarisanog vozila.

„ Vjerujemo da će pored Osiguravajućih društava kojim je originalno i namijenjen ovaj Katalog biti od velike koristi i ostalim pravnim i fizičkim licima koji direktno ili indirektno imaju dodira sa ovom materijom..” – zaključuje Šaban.

Osim orjentacionih novonabavnih cijena, katalog sadrži i druge podatke o vozilima pomoću kojih se može izvršiti potpuna indentifikacija vozila. Katalog je od velike pomoći i stanicama tehničkih pregleda, jer sadrži podatke o masama praznih vozila koji se koriste pri kontroli kočionih sistema.

Pri izradi kataloga u cilju dobijanja što kvalitetnijih podataka korišteni su cjenovnici proizvođača, inostrani katalozi, podaci iz kataloga „EIB- centar ta motorna vozila“, cjenovnici salona automobila i sl. Drugo izdanje kataloga za 2010 je u pripremi.