Crna Gora postala punopravna članica Savjeta Biroa Zelene karte

Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore na Međunarodnom okruglom stolu „Sprječavanje prevara u osiguranju“ u Zagrebu
12/04/2011
Udruženje Nacionalni biro Osiguravača Crne Gore na SORSU 2011.
24/06/2011
Prikaži sve
Podgorica, 03. jun 2011.

Na Generalnoj  Skupštini Savjeta Biroa (Council of Bureau – CoB), poznatijeg kao međunarodni sistem zelene karte,  održanoj u Dubrovniku krajem maja  jednoglasno je donesena odluka da se Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) prihvati kao punopravni član , bez prelaznog perioda, Savjeta Biroa počev od 01.01.2012.  NBOCG  je na taj način  postao 46. član savjeta CoB-a.

 

 

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore saznajemo da su u trogodišnjem periodu pregovaranja napravljeni veliki napori da Crna Gora postane punopravni član COB-a, a ne prelazni, kako je od strane COB-a ponuđeno na početku pregovora.


 

„Mi smo uspjeli da izbjegnemo 10 godišni monitoring period koji podrazumijeva da smo pridruženi član bez prava glasa. Ovako smo postigli punopravno članstvo sa svim pravima i obavezama koje iz toga proističu. U istom periodu i Rusija je pregovarala i ušla u sistem kao kao prelazni član. Ostaje nam još obaveza da obezbijedimo određene finansijske garancije kao uslov za punopravno članstvo u Savjet biroa, što ćemo nakon dodatnih pregovora definisati i ispuniti u ovom periodu oročenom do kaja godine.” – zaključuje Šaban.

Ukratko podsjećamo javnost da se nakon obnavljanja nezavisnosti Crne Gore javila potreba da se na nacinalnom nivou formira institucija koje će zajedno sa resornim Ministarstvima i Agencijom za nadzor osiguranja, vršiti koordinaciju nad poslovima obaveznih osiguranja. Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore je osnovan u aprilu 2007. godine i u skladu sa odredbama Zakona o Obaveznim Osiguranjima,  je preuzeo koordinaciju nad poslovima obaveznih osiguranja.

U okviru Biroa organizovan je i Garantni Fond koji služi za isplatu šteta licima koja su pretrpjela štete od neregistrovanih ili nepoznatih vozila. Nacionalni Biro Osiguravača u okviru svoje redovne djelatnosti takođe obavlja poslove vezane za međunarodnu zelenu kartu autoodgovornosti.

Nacionalni Biro je preuzeo obeveze po “Sporazum o obavljanju poslova Garantnog fonda, zelene karte autoodgovornosti i proširivanju teritorijalnog važenja osiguranja autoodgovornosti”, potpisanog 02.11.2006. godine između Ministarstva Finansija Crne Gore i Udruženja Osiguravača Srbije. Po ovom sporazumu interesi Crne Gore u međunarodnom sistemu  Zelene karte autodogovornosti realizuju se posredstvom Udruženju Osiguravača Srbije. Nacionalni Biro Crne Gore i Udruženje osiguravača Srbije su ovaj sporazum ratifikovali  na Generalnoj Skupštini Savjeta Biroa Evrope održanoj u maju 2007. godine čime je ovaj sporazum dobio i međunarodno važenje.

Od početka delovanja ovog međunarodnog aranžmana Crna Gora intezivno pregovara za punopravno članstvo u COB što je, u konačnom, rezultiralo punopravnim članstvom

U prelaznom periodu će i dalje svoje obaveze izvršavati preko biroa Srbije jer je to bilo najprihvatljivije finansiski  i najpraktičnije  rešenje upravo za Crnu Goru.