Garantni fond isplatio preko 900.000 eura šteta

Ukinut bonus R10-30
14/03/2010
Počelo popunjavanje Garantnog fonda
14/03/2010
Prikaži sve

Podgorica 06.03.2007.

Od septembra 2007, kada je počeo sa isplatom šteta pa do danas Nacionalni Biro osiguravača je ukupno riješio i isplatio 177 predmeta – odštetnih zahtjeva, sa ukupno isplaćenim iznosom od preko 900,000 eura. U 2007 godini ukupno je isplaćeno 139 predmeta sa ukupnim iznosom od 640.329,44 eura, dok je u prva dva mjeseca 2008 riješeno je 38 odštetni zahtjev i ukupno isplaćeno 251,464.56 eura.

Pored aktivnosti oko Garantnog fonda, Nacionalni biro, je angažovan i na sprovođenu Zakona o obaveznom osiguranju. U tom cilju već su napravljene i date Agenciji za nadzor na usvajanje nove zajedničke tarife za „obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu“, kao i „tarife za obavezno osiguranje vlasnika tj korisnika plovila za štete pričinjene trećim licima“.

Nacionali Biro radi i na izradi novih tarifa za Auto-odgovornost tj. štete pričinjene upotrebom motornih vozila.

Prema riječima Borisa Šabana, Izvršnog direktora Nacionalnog Biroa ovaj Biro će i pored ovakve postignute efiksnosti i dalje raditi na poboljšavanju kvaliteta procedura prijema i rešavanja odštetnih zahtjeva. Biro intezivno radi i na poboljšavanju saradnje  sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore u cilju razmjena informacija. Ovo je posebnio značajno jer se od aprila 2008 godine ide sa novim registracijam za motorna vozila.

„Javnost je ranije upoznata da je Nacionalni biro osiguravača Crne Gore osnovan u skladu sa Zakonom o osiguranju, 2. aprila 2007. godine odlukom Skupštine, na kojoj je usvojen i potpisan Ugovor o osnivanju Nacionalnog Biroa.  Skupštinu su činili predstavnici “Lovćen osiguranja”-AD, “Montenegro osiguranja”-AD i “Magnat osiguranja”-AD. “ Krajem prošle godine Birou se pridružilo i Swiss Osiguranje AD, a očekujemo da će u narednom periodu članica Biroa Postati i Kompanija Delta Generali osiguranje Podgorica. Nacionalni Biro je  razgovarao i sa austrijskim UNIQA i mađarskim osiguranjem GARANCIA  koje je dio OTP GROUP. Ove kompanije su takođe u procesu pribavljanja neophodnih licenci za rad na našem tržištu.“ – zaključuje Šaban.

Nacionalni Biro je u okviru svojih nadležnosti preuzeo obavezu razmatranja predmeta šteta preuzetih od Udruženja osiguravača Srbije, nastalih od strane neosiguranih, nepoznatih vozila i vozila osiguranih kod osiguranja koja su prestala sa radom, kao i njihovu nadoknadu. Ova asocijacija osiguravača obavlja i poslove vezane za međunarodnu kartu osiguranja, «zelenu kartu», Garantni fond i druge poslove.