Korespodenti

U skladu sa članom 38. Zakona o obveznom osiguranju u saobraćaju, lice kome je pričinjena šteta upotrebom motornog vozila inostrane registracije na teritoriji Crne Gore, za koje postoji valjana međunarodna isprava o osiguranju od autoodgovornosti koja važi na teritoriji Crne Gore, podnosi odštetni zahtjev Udruženju, društvu za osiguranje ili licu koje je Udruženje ovlastilo za obavljanje poslova koji proizilaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila u zemlji ili inostranstvu. Obradu i isplatu ovakvih šteta Udruženje – Nacionalni biro osiguravača Crne Gore može povjeriti svojim članovima koji su dužni odštetni zahtjev obraditi i likvidirati u skladu sa međunarodnim sporazumima o obveznom osiguranju od autoodgovornosti.
NBOCG u praksi povjerava obradu ovakvih šteta imenovanom korespondentu stranog društva, odnosno, ako strano društvo nema imenovanog korespondenta za Crnu Goru, obradu povjerava jednom od svojih članova, pritom vodeći računa o koliziji interesa. Međunarodni sporazum sklopljen između nacionalnih Udruženja zemalja članica Sistema zelene karte koji reguliše odnose između Udruženja potpisnika predviđa mogućnost imenovanja korespodenta stranog osiguravača od autoodgovornosti za rješavanje šteta u državi u kojoj se dogodila saobraćajna nezgoda, a koju prouzrokuju njegovi osiguranici. Ukoliko posjedujete podatke o stranom društvu za osiguranje kod kojeg je osigurano vozilo inostranih registarskih oznaka, ovdje se možete informisati koje je društvo za osiguranje u Crnoj Gori  korespodent tog stranog društva za osiguranje.
wdt_ID Država Naš član Ino član
1 AUSTRIJA Sava osiguranje Oberösterreichische Versicherung AG (A-16)
2 AUSTRIJA Sava osiguranje HDI Versicherung AG (A-37)
3 AUSTRIJA Sava osiguranje Zürich Versicherung AG (A-25)
4 AUSTRIJA Sava osiguranje Sovag (A-40)
5 AUSTRIJA Sava osiguranje SK Versicherung AG (A-35)
6 AUSTRIJA Sava osiguranje Grazer Wechselseitige Versicherung AG (A-22)
7 AUSTRIJA Sava osiguranje Wüstenrot Versicherung (A-30)
8 AUSTRIJA Sava osiguranje MUKI Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (A-44)
9 AUSTRIJA Generali osiguranje Montenegro Generali Versicherung (A-08)
10 AUSTRIJA Sava osiguranje Allianz-Elementar Versicherung (A-23)
Država Naš član Ino član