Na crnogorskim drumovima zatečeno 1.295 nesavjesnih vozača

Crna Gora postala član Upravnog odbora Savjeta Biroa
02/10/2016
OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA
30/12/2016
Prikaži sve

Uspješna akcija Uprave policije Crne Gore i Udruženja Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore
Podgorica 22.12.2016.

U novembru je realizovana zajednička akcija Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore i Uprave policije Crne Gore, u cilju suzbijanja učešća u saobraćaju neregistrovanih vozila, pod nazivom “Stop neregistrovanim vozilima”. U ovoj akciji službenici saobraćajne policije kontrolisali su 8.327 vozila u saobraćaju na crnogorskim drumovima i zatekli 521 neregistrovanih, kao i 774 vozila kojima je istekla važnost saobraćajne dozvole. Sva vozila koja su zatečena u saobraćaju neregistrovana, ili kojima je istekla važnost saobraćajne dozvole, su isključena iz saobraćaja. Neregistrovana vozila, koja nisu prošla kontrolu tehničke neispravni su direktna opasnost na putu i ovakva vozila ne smiju učestovati u saobraćaju.  Ono što naročito brine je da je i pored edukativne kampanje koja je realizovana u čitavom periodu trajanja akcije i kojom je ukazivano na štetne efekte i rizike upravljanja neregistrovanim vozilima ili vozilima kojima je saobraćajna dozvola istekla evidentiran izuztno veliki broj ovih prekršaja. To je nesporan parameter da  saobraćajni prekršaji ove vrste moraju biti pod stalnim pojačanim nadzorom  saobraćajne policije, te su u tom pravcu već planirane dalje mjere, a aktivnosti vezane za neregistrovana vozila nastaviće se i u narednom periodu.

 

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, ova institucija i Uprava policije su uspostavili saradnju kojom žele da, ostvare društveno značajnu aktivnost usmjerenu na smanjenje broja neosiguranih i neregistriranih vozila i povećanja sigurnosti u saobraćaju.

“U slučaju da je korisnik neosiguranog vozila skrivio saobraćajnu nezgodu, Nacionalni biro osiguravača isplaćuje naknadu štete oštećenom licu, a nakon isplate štete ima zakonsko pravo regresa od prouzrokovača štete, za iznos isplaćene štete, kamate i drugih troškova vezanih za obradu i isplatu štete. I pored značajnuh napora koji se ulažu od strane relevantnih subjekata, i dalje imamo osjetan broj neosiguranih tj. neregistrovanih vozila na drumovima, tako da nas raduje uspjeh ove naše zajedničke akcije.” – zaključuje Šaban.

Zaključivanjem ugovora o obaveznom osiguranju od autoodgovornosti, društvo za osiguranje preuzima na sebe obavezu da cjelokupnu štetu koju pričini njihov osiguranik isplati oštećenom licu, i to sve do limita osiguranja, a koji se kreću i do 800.000,00 €. Sa druge strane, vozač neosiguranog vozila odgovara za pričinjenu štetu svojom cjelokupnom imovinom, pa su benefiti obaveznog osiguranja više nego očigledni, jer vožnja neosiguranog vozila može biti višestruko skuplja od uštede koja se dobija izbjegavanjem registracije i osiguranja prevoznog sredstva.

Prema istraživanjima NBOCG, na području Crne Gore preko 10.000 vozila se upotrebljava iako su neosigurana. Ovdje se radi i o vozilima kojima je istekao rok za obnovu osiguranja. Samim tim, korisnici tih vozila ne posjeduju polisu obaveznog osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.