Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore proslavio 10 godina postojanja

Crna Gora postala član Upravnog odbora Savjeta Biroa
02/10/2016
OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA
30/12/2016
Prikaži sve

Isplatili 2.770 odštetnih zahtjeva, u iznosu od preko 11.500.000 eura

 

Udruženje Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) je, svečano, sa osnivačima i prijateljima iz branše osiguranja, Agencije za nadzor osiguranja, advokatskih kancelarija i vještaka, proslavilo 10 godina postojanja.
Goste je na početku pozdravio Nebojša Šćekić, predsjednik Skupštine NBOCG riječima: «Uloga NBOCG je da bude institucija u kojoj ćemo artikulisati naše zajedničke intrerese ali i institucija koja je garant sigurnosti ukupnog sektora osiguranja i u punom smislu garant ispunjenja njegove, značajne, društvene uloge. Pozivam vas sve da zajedno damo doprinos daljem jačanju ove institucije, jer snažan Biro je snažna branša osiguranja.»

Boris Šaban Izvršni direktor NBOCG je podsjetio na bitne istorijske momente u poslovanju Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore, kazavši da je Biro osnovan 2. aprila 2007. godine odlukom Skupštine Udruženja, na kojoj je usvojen i potpisan Ugovor o osnivanju Nacionalnog Biroa.  Prvu Skupštinu su činili predstavnici Lovćen osiguranja, Montenegro osiguranja i Magnat osiguranja. Birou su se ubrzo pridružili i Swiss Osiguranje, Delta osiguranje i UNIQA.

 

 

Sve se ovo odigralo odmah nakon crnogorskog sticanja državne nezavisnosti, pa je tako Nacionalni Biro u okviru svojih nadležnosti preuzeo obavezu razmatranja i reševanja  šteta preuzetih od Udruženja osiguravača Srbije, nastalih od strane neosiguranih, nepoznatih vozila i vozila osiguranih kod osiguranja koja su prestala sa radom, kojih je u tom period bilo prilično veliki broj.

Šaban sumirajući 10 godina poslovanja kaže: “Sve u svemu, kada sumiramo rezultate 10 godina postojanja, ne možemo da se ne podsjetimo  da smo na početku našeg rada, Sporazumom između Udruženja Osiguravača Srbija, Nacionalnog Biro  i Ministarstva finansija Crne Gore, preuzeli 410 odštetnih zahtjeva. Od osnivanja Biroa, zaključno sa 11.04.2017. ukupno je evidentirano 4.230 odštetnih zahtjeva. Do sada je izvršeno plaćanje u više od 2.770 odštetnih zahtjeva, u iznosu od preko 11.500.000€. Kada smo počeli sa radom naše obaveze za štete u 2007 godini su bile preko 5.000.000,00 €, dok su na kraju 2016. godine iznosile 1.200.000,00 €. Sa pozicije Biroa ovo je inpozantan rezultat.Garantni Fond i borba protiv neosiguranih vozila sa našim partnerima će u narednom periodu predstavljati značajan dio naših aktivnosti.”

Pored aktivnosti na domaćem tržištu u proteklih 10 godina značajni napori su urađeni da  NBOCG izbori ravnopravan status na međunarodnom planu sa ostalim nacionalnim udruženjima i međunarodnim organizacijama. Na Generalnoj skupštini Savjeta Biroa, održanoj u Dubrovniku maja 2011. godine primljeni su u punopavno članstvo Sistema zelene karte, a samo pet godina nakon toga dobijaju i mjesto u Upravnom odboru ove značajne međunarodne organizacije. Sve ovo govori da je crnogorsko tržište osiguranja za relativno kratak period postiglo visok stepen zrelosti koji je svakako prepoznat i od međunarodnih partnera.

“10 godine je značajan jubilej i raduje me što mogu zaključiti da smo u punom kapacitetu ispunili svoju profesionalnu i društvenu ulogu. Naša branša je pokazala da je partner od povjerenja i da smo sposobni da izađemo u susret svim izazovima koje nam nameću savremeno poslovanje i tržište. Mi i dalje imamo izazove i zadatke da pored aktivnosti održavanja Garantnog fonda, obavljamo i poslove vezane za međunarodnu zelenu kartu» osiguranja, kao i da podstičemo razvoj kulture osiguranja i razvoja branše uopše. Na tom putu kao i do sada neophodna nam je saradanja sa našim partnerom Agencijom za nadror Osiuranja, jer siguran sam da jedino zajendničkim djelovanjem i sardanjom možemo ići naprijed.  Nastavićemo da njegujemo uspješnu saradnju sa partnerima i izvan branše osiguranja a čija nam je podrška neophodna i vrlo značajna. Tu su prije svega MUP i Uprva policije kao naši strateški partneri u dijelu podizanje nivo opšte saobraćajne kulture i bezbjednosti saobraćaja. Na kraju želim da nam svima poželim još mnogo uspješnih godina razvoja branše osiguranja i puno uspjeha u misiji ispunjenja zadataka društvene odgovornosti kojima je naša branša posebno izložena.”-zaključio je Šaban

{gallery}desetgodina/1{/gallery}

Čitavu foto galeriju pogledajte na ovom linku