Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore upozorava građanje koji koriste vozila ca CG tablicama u Srbiji

PROTOKOL O SARADNJI
14/03/2010
Ukinut bonus R10-30
14/03/2010
Prikaži sve

Izvršiti provjeru registracija vozila sa CG tablicama

Podgorica 04.11.2008

U poslednje vrijeme u Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore sve češće pristižu zahtjevi za naknadu štete koje su prouzrokovala vozila sa falsifikovanim crnogorskim polisama osiguranja.

Upotreba vozila sa falsifikovanim dokumentima povlači za sobom zakonsku odgovornost bez obzira da li su je građanin u saznanju o tome ili ne, a samim tim i obavezu nadoknade štete nastale upotrebom ovih vozila. Zbog toga  Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore apeluje na sve građanje da najhtnije provjere validnost svojih registracija kako bi izbjegli komplikacije koje mogu da nastanu zbog eventualnih falsifikata polisa osiguranja  i ostalih dokumenata.

Nakon prestanak postojanja državne zajednice Srbije i Crne Gore, poslovi osiguranja među ovim Državama su riješena posebnim sporazumom koji je potpisan u novembru 2006. Ovim sporazumom  su pored ostalog definisane  i procedure naknade šteta upotrebom motornog vozila  sa Crnogorskim tablicama u Srbiji i obratno.

S tim u vezi svi građani koji koriste vozila ca CG tablicama u Srbiji imaju mogućnost da provjere kod nadležnih Organa i Društava za osiguranje u Crnoj Gori da li su im vozila uredno registrovana i osigurana. „Društva za osiguranje u Crnoj Gori ove provjere obavljaju potpuno besplatno, pa stoga apelujemo na osiguranike da što hitnije naprave ovu provjeru kako se ne bi izlagali zakonskim komplikacijama kojih postaju svjesni najčešće tek kada imaju štetni dogadjaj na vozilu“-saopštio je ovim povodom Boris Šaban direktor Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore.

PRiSMA, ovlaštena agencija za odnose sa javnošću

Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore