NBOCG i Hrvatski ured za osiguranje potpisali Protokol o saradnji

Otvoren postupak sudske likvidacije nad Magnat osiguranjem
21/02/2015
Porast broja neregistrovanih vozila u Crnoj Gori
18/12/2015
Prikaži sve

Zajedno do edukacije građana u oblasti  osiguranja

Podgorica 24.07.2015.

Danas je u Privrednoj komori Crne Gore, u organizaciji Udruženja Nacionalni biro osiguravča Crne Gore (NBOCG), održana prezentacija prilika na hrvatskom tržištu osiguranja, koju je  realizovao Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje.

Pauković je na prezentaciji govorio o prilikama na tržištu osiguranja u Hrvatskoj, predstavio atmosferu predpristupnog i pristupnog perioda u sistem Evropske unije iz iskustva ovog tržišta, kao i projekte edukacije gradjana u oblasti osiguranja.

Prezentaciji su pored predstavnika Ureda i NBOCG, učestvovali i predstavnici društava za osiguranje iz oblasti neživotnih i životnih osiguranja, predstavnici Komore i Agencije za nadzor osiguranja.

Ovom prilikom su izvršni direktor NBOCG, Boris Šaban i Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje, potpisali i Protokol o saradnji kojim se ove institucije,  obavezuju da zajedno rade na planu povećanja finansijske kulture, kod gradjana i kod finansijskog  sektora uopšte, sa posebnim osvrtom na kulturu osiguranja.

 

Hrvatski ured za osiguranje, se obavezao da prenese svoja iskustva na ovom polju i pomogne svojim  programima, da se realizuju projekti edukacije u čijem će fokusu biti najšira populacija građana Crne Gore, a čiji će nosilac biti NBOCG.

NBOCG se obavezao da prilagodi projekte edukacije, čiji je autor Hrvatski ured za osiguranje, socio-ekonomskim prilikama u CrnojGori i implementira ih djelimično ili u cjelini u svoje programe bazirane na ovom projektnom zadatku kroz posebno osmišljene i realizovane animaciono-edukativne kampanje koristeći neposrednu komunikaciju sa članicama Udruženja, masovne medije, društvene mreže, kao i sve kanale komunikacije sa svim ciljnim javnostima.

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG zaznajemo da je NBOCG, obzirom na činjenicu, da Hrvatski ured za osiguranje ima značajno iskustvo u edukaciji građana iz oblasti finansija i posebno osiguranja, dobio izuzetnog partnera od kojeg očekuje nesebičnu pomoć u realizaciji ciljeva branše osiguranja u Crnoj Gori.

„Naši ciljevi su jasni. Mi hoćemo da korisnici usluga osiguranja svjesno i sa elementarnim finansijskim znanjem koriste usluge osiguranja, da umiju da prepoznaju svoje potrebe i da ih artikulišu kroz veliki izbor usluga osiguranja koji je na našem tržištu prisutan. Takodje hoćemo da na kraju procesa edukacije dobijemo veći nivo finansijske kulture i kulture osiguranja. U saradnji sa uspješnima na ovom planu, kakav je Hrvatski ured za osiguranje i uz njihovu pomoć, lakše ćemo stići do naših ciljeva.”-zaključuje Šaban.