NBOCG realizovao Panel na temu: „Imovinska osiguranja – stanje i perspektive”

nbocg logo
Za pet godina isplatili preko 6,5 miliona eura odštetnih zahtjeve
03/05/2012
Nekretnine osigurava tek 23% vlasnika
16/07/2014
Prikaži sve

Društveno neodgovorno i socijalno neprihvatljivo imovinu držati neosiguranu

Podgorica, 28. mart 2014.

Danas je, u multimedijalnoj sali KIC-a Budo Tomović, održan Panel na temu: : „Imovinska osiguranja – stanje i perspektive”. Udruženje Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) je u cilju afirmacije branše osiguranja i njene društvene uloge, a posebno afirmacije proizvoda osiguranja imovine, realizovao ovu panel diskusiju u kojoj su učestvovali: Srđan Milunović iz Lovćen osiguranja, Zoran Savić iz Sava osiguranja, Radoje Mirković iz Delta Generalli osiguranja, Veljko Stevanović iz Uniqa neživotnih Osiguranja i Ivana Banović iz Swis Osiguranja. Panel je vodio Boris Šaban, izvršni direktor Udruženja – Nacionalni biro Osiguravača Crne Gore koji je između ostalog kazao:

“Od postanka do danas  čovjekov život i imovina bili su ugrožavani raznim rizicima, prouzrokovanim bilo stihiskim događajima, bilo nesretnim slučajevima. Nedavna dešavanja u Crnoj Gori, u vidu poplava i velikih snjegova, jasno ukazuju na to da ni Crna Gora nije izuzeta od rizika koji prijete

svima nama. Takođe  putem medija četo dobijamo informacije o požarima u kome je nekom izgorela imovina i o problemima koje građanji imaju nakon toga.

Motivisano ovim  događajima sa jedne strane i činjenicom da na našem tržištu postoje ozbiljne osiguravajuće kuće, sa druge strane, odlučili smo se da sprovedemo anketu  nedavno u Crnoj Gori  da vidimo koliko stvarno građani razumiju i shvataju proizvode osiguranja.  Rezultati ankete koju smo realizovali govore da se  svega 23% ispitanika izjasnilo da  ima skolpljeno osiguranje imovine,  što jasno ukazuju na potencijal  koji ovaj segment tržišta ima ali i veliki rizik kojem su građanji izloženi zbog ovakvog stanja.

U protekla dva mjeseca sprovedena je kampanja pod sloganom „Osiguraj zbog sebe  sebe i svojih potomaka” u kojoj smo putem sredstavainformisanja I ukazali na rezultate istraživanaja i javnosti skrenuli pažnju na to da je društveno neodgovorno  držati svoju imovinu neosiguranu pogotovu kada na tržištu postoji širok spektar osiguranja koji nude ove usluge.”

Osnovne poruke panelista su da je društveno neodgovorno i socijalno neprihvatljivo imovinu držati neosiguranu, kao i da postoje ozbiljni rizici kojima se imovina izlaže, te da branša osiguranja ima kvalitetne proizvode osiguranja imovine.