Nove tarife i uslovi ao stupili na snagu

Udruženje Nacionalni biro Osiguravača Crne Gore na SORSU 2011.
24/06/2011
Branša osiguranju uređena Kodeksom ponašanja
29/09/2011
Prikaži sve

Podgorica, 01. avgust 2011.

Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je utvrdio novu tarifu osiguranja autoodgovornosti(ao) i “jednistvene uslove za osiguranje vlasnika i korisnika vozila za štete pričinjene trećim licima”. Tarife i uslovi su, nakon dobijaja saglasnosti od Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, stupili na snagu 01. avgusta 2011. godine.

Nove uslove i tarife svi zainteresovani mogu downlovati sa sajta, a osiguravači će svim novim osiguranicima uz polise ao podijeliti “jednistvene uslove za osiguranje vlasnika i korisnika vozila za štete pričinjene trećim licima”

Tabele premija (Download)
USLOVI ZA OSIGURANJE VLASNIKA ODNOSNO KORISNIKA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA (Download)
SISTEM TARIFA PREMIJA ZA OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA (Download)