Od šestog januara počinje zakonska obaveza primjene Evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi

nbocg logo
Za pet godina isplatili preko 6,5 miliona eura odštetnih zahtjeve
03/05/2012
Nekretnine osigurava tek 23% vlasnika
16/07/2014
Prikaži sve

Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG), u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, od šestog januara 2013. uvodi Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG-a, obrazac Izvještaja svaki osiguranik besplatno dobija od svog osiguravajućeg društva i dužan je da ga drži u vozilu i predoči ovlašćenom licu na zahtjev.

Naime član 68. Zakona o obaveznom osiguranju predvidja da svi koji nemaju Polisu osiguranja i Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi kod sebe u vozilu placaju kaznu od 40 do 200 eura.

Inače, ovo je jedan od prvih obrazaca koji se u našoj zemlji izdaje i primjenjuje pod zvaničnom autorizacijom evropskih institucija iz Brisela, tačnije Insurance Europe aisbl” – ističe Šaban.

U slučaju saobraćajne nezgode u kojoj nema povrijeđenih lica, potrebno je da svaki vozač, savjesno, ispuni ovaj izvještaj i priloži uz prijavu štete osiguravajućoj kući na dalju obradu. Uz obrazac, kao njegov sastavni dio, dolazi i formular Uputstvo za popunjavanje usaglašenih izjava i izvještaja o saobraćajnoj nezgodi, u kojem su jasna i precizna uputstva i odgovori na pitanje „šta raditi u slučaju nezgode“.

 

„Očekujemo da će primjena ovog obrasca zbog pojednostavljenih procedura u dijelu naknade manje materijalne štete na vozilima predstavljati olakšanje građanima. Takođe apelujemo na građanje da savjesno i odgovorno prihvate ovu novinu u našem zakonu kako bi se njegova primjena olakšala a i spriječile sve eventualne zloupotrebe.“  –  zaključuje Šaban.