Održan 16. Regionalni sastanak Nacionalnih biroa osiguravača Jugo-istočne Evrope

nbocg logo
Za pet godina isplatili preko 6,5 miliona eura odštetnih zahtjeve
03/05/2012
Nekretnine osigurava tek 23% vlasnika
16/07/2014
Prikaži sve

Postignuti Sporazumi o o zaštiti posjetilaca i o sprečavanju prevara u osiguranju

Podgorica 20.01.2014.

Savjet Biroa (Council of Bureaux – CoB), poznatiji kao međunarodni Sistem zelene karte, već duži niz godina funkcioniše preko Regionalnih grupa, u kojima se stupa u članstvo Odlukom Generalne skupštine. Crna Gora je svrstana u grupu Jugoistočne Evrope, koja je, sa 13 zemalja članica, najbrojnija.

Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je, poslije stupanja u punopravnočlanstvo 2012.godine, imao čast da budedomaćin 16-tog Regionalnog sastanka Biroa grupe Jugoistočna Evropa. Sastanak je održan 11.10.2013.godine u Budvi.

Pored predstavnika ostalih biroa članica ove grupe Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kipra, Grčke, Izraela, Moldavije, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske (nisu prisustvovali samopredstavnici Irana), u radu je učestvovala i Generalni sekeratar Savjeta biroa, g-đa Greet Flore iz Brisela.

Sastankom  je predsjedavao Boris Šaban,  Izvršni direktor NBOCG.

Na koktelu dobrodošlice, a u cilju upoznavanja uvaženih gostiju sa tržištem osiguranja u CrnojGori, prisustvovali su predstavnici svih društava za osiguranje i Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore. Prof. dr. Radenko Purić, predsjednik Skupštine NBOCG, je ovom prilikom poželio gostima dobrodošlicu i uspješan rad.

Na radnom sastanku su, u skladu sa uobičajenom praksom, razmatrana ključna pitanja u vezi sa Sistemom zelene karte, obradom šteta, zaštitom posjetilaca, kratkoročnim i dugoročnim planovima za unapređenje poslovanja u okviru čitave regionalne grupe, kao i tekuća pitanja i problemi u svakodnevnom radu.

Postignut  je konačni dogovor oko organizacije budućih regionalnih sastanaka u cilju što efikasnijeg rada, dat pregled korisnih informacija o ugovornim odnosima društava za osiguranje sa inostranim partnerima i dogovorena je tehnika pružanja pomoći i podrške kod obrade šteta iz nezgoda sa neosiguranim vozilima.

G-din Šaban je, u dijelu prezentovanja aktuelnih tema, predložio da se potpišu dva sporazuma u okviru naše regione lnegrupe i to: Sporazum o zaštiti posjetilaca, koji je već potpisan sa Grčkom, Turskom i Albanijom, i Sporazum o sprečavanju prevara u osiguranju, koji je već potpisan sazemljama bivše Jugoslavije i Mađarskom. Kako je predlog prihvaćen i procedura usaglašavanja ovih Sporazuma je započela.

Regionalna grupa je u Budvi razmatrala i izbore u okviruSavjeta biroa, koji počinju februara ove godine. Kako bi se na vrijeme odlučili za svojepredstavnike, izbori u okviru naše grupe su okončani 22.01.2014. godine. Crna Gora je izabrana u članstvo Komisije za zelenu kartu (General Rules Committee). To se za sigurno može smatrati velikim uspjehom i ukazuje na činjenicu da ostali Biroi, kako iz zemalja van Evropske Unije, tako i iz zemalja EvropskeUnije, smatraju da NBOCG zaslužuje povjerenje da će u radu komisija u Briselu, doprinijeti razvoju sistema osiguranja autoodgovornosti na nivou čitaveJugoistočneEvrope.

Sljedeći regionalni sastanak će se održati u Albaniji, septembra 2014. godine, kome će prethoditi skup regionalne grupe uoči Generalne skupštine u junu 2014. godine u Bjelorusiji.

Regionalnisastanak je pružio mogućnost predstavnicima NBOCG, kao i tržišta osiguranja da pokažu da je Crna Gora ravnopravan partner vrijedan pažnje.

Na kraju, kao domaćin NBOCG je iskoristio priliku da, kroz neformalno druženje, svojim gostima omogućida bar djelimično upoznaju našu zemlju, narod i običaje.