Otvoren postupak sudske likvidacije nad Magnat osiguranjem

Novine kod osiguranja autoodgovornosti
29/01/2015
U aprilu kampanja “Pojas za sve”
02/04/2015
Prikaži sve

Podgorica 20.02.2015.

 

„Udruženje  –  Nacionalni biro Osiguravača Crne Gore obavještava sve zainteresovane strane da je Rješenjem Privrednog suda u Podgorici St.br.35/14 od 03. 02. 2015. godine, otvoren postupak sudske likvidacije nad Magnat osiguranjem AD Podgorica.  U skladu sa  ovim  rješenjem sva oštećena lica, koja imaju potraživanje prema Magnat osiguranju mogu kao stečajni povjerioci ostvariti potraživanja prema stečajnom dužniku samo u stečajnom postupku pred Privrednim Sudom.“