Počelo popunjavanje Garantnog fonda

Garantni fond isplatio preko 900.000 eura šteta
14/03/2010
U toku kampanja „ Osiguraj zbog sebe“
07/04/2010
Prikaži sve

Podgorica 28.06.2007.

“Ovih dana u Nacionalnom Birou osiguravača Crne Gore se vrši obrada predmeta preuzetih od Udruženja osiguravača Srbije, nastalih od strane neosiguranih, nepoznatih vozila i vozila osiguranih kod osiguranja koja su prestala sa radom. Radi se o neriješenim zahtjevima po osnovu šteta iz autoodgovornosti a na osnovu obaveza nedavno formiranog crnogorskog Garantnog fonda, čije održavanje je jedna od najbitnijih funkcija Nacionalnog biroa.”  saopštio je danas Boris Šaban – izvršni direktor Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore.

 

Paralelno sa ovim poslom,  započela je i materijalna popuna Garantnog fonda, a po osnovu sporazuma na osnivačkoj Skupštini Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore održanoj 2. aprila 2007. godine, na kojoj je usvojen i od strane tri osiguravajuće kuće “Lovćen osiguranja”-AD, “Montenegro osiguranja”-AD i “Magnat osiguranja”-AD, potpisan Ugovor o osnivanju Nacionalnog Biroa. Uplate dogovorenih sredstava vrše se po osnovu obračuna, kojeg Birou dostavljaju ove osiguravajuće kuće u skladu sa Odlukom o utvrđivanu visine doprinosa i korištenu sredstava Garantnog Fonda.  Ovom odlukom je takodje predvidjeno da se kao prvi korak u formiranju Fonda izvrsi uplata sredstava za period od 01. Jun 2006 do 30. April 2007 I na taj način popuni praznina u funcionisanju Garantnog fonda nastala nakon nakon prestanka postojanja drzavne zajednice Srbije I Crne Gore.

 

Po tom osnovu do sada je najažurnije svoju obavezu  izmirilo Lovćen osiguranje, uplativši oko 657.500 Eura, od ukupne obaveze od 749.402 Eura za pomenuti period.  Prema izvještaju u ovom periodu Lovćen je osigurao 109,347 svih vrsta vozila. Montenegro osiguranje je, u skladu sa sporazumom, izvršilo uplatu prve rate u iznosu od oko 150.000 Eura, a po osnovu izvještaja osiguralo 81.503 vozila, pa tom osnovu treba da uplati ukupnu obavezu od 483.424 Eura. Najmladji u porodici osiguravajućih društava, Magnat osiguranje, osnovano u januaru 2007. osiguralo je prema dostavljenom izvještaju 4.107 vozila i prema ovom obračunu treba da u Garantni fond uplati 28.824 Eura. Magnat je do danas izvršio uplatu dijela ove obaveze u iznosu  od 9608 Eura. Na taj način se stiču uslovi da Garantni fond započne i isplatu dospjelih obaveza po osnovu  preuzetih odštetnih zahtjeva.

Govoreći o aktuelnim aktivnostima Nacionalnog Biroa,  Boris Šaban kaže.

”Mi sada imamo zadatak da pored aktivnosti održavanja Garantnog fonda, obavljamo i poslove vezane za međunarodnu zelenu kartu» osiguranja, kao i da podstičemo razvoj kulture osiguranja i druge poslove na uređenju kvalitetnog ambijenta za ukupan razvoj branše osiguranja. U cilju obavljanja poslova Garantnog Fonda i izvršavanja obaveza prema građanima Crne Gore koje imaju neriješene zahtjeve po osnovu šteta iz autoodgovornosti Ministarstvo finansija Crne Gore je 2. novembra 2006. godine zaključilo Sporazum sa Udruženjem osiguravača Srbije. Ovim Sporazumom Ministarstvo finansija, kao organ nadležan za nadzor osiguranja u Crnoj Gori, bilo je garant da će Država obezbjediti građanima Crne Gore da budu obeštećeni po osnovu potraživanja koja su imali prema Garantnom fondu Udruženja osiguravajućih organizacija bivše Državne Zajednice Srbije i Crne Gore. Ministarstvo finansija je sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore 18. juna 2007. godine potpisalo Sporazum kojim Nacionalni biro Crne Gore preuzima sve obaveze definisane Sporazumom zaključenim između Udruženja osiguravača Srbije i Ministarstva finansija RCG od 2.11.2006. godine. Nadam se da ćemo uspjeti da održimo dinamiku izvršenja obaveza  osiguravajućih kuća potpisnika sporazuma i da će mo, bez obzira, što su do sada sredstva koja imamo nedovoljna da se izvrše isplate svih prispjelih odštetnih zahtjeva, to vremenom izbalansirati. Garantni fond dijeli sudbinu ukupnog ambijenta branše osiguranja, za koju se nadamo da kreće uzlaznim putem i da će samim tim balans u Garantnom fondu biti u skladu sa tim i uspostavljen.”