Proslavljen petnaesti rođendan NBOCG

Korisne informacije o osiguranju od autoodgovornosti za vozače vozila registrovanih u Ukrajini tokom boravka u Crnoj Gori
06/04/2022
Neradni dani
31/12/2022
Prikaži sve

Nacionalni biro osiguravača Crne Gore proslavio 15 godina postojanja

U više od 5.230 odštetnih zahtjeva, isplaćeno preko 16.900.000 €

Sinoć je u Hotelu Hilton prigodnom proslavom proslavljen petnaesti rođendan Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore (NBOCG). Proslavi su predstavljali brojni gosti među kojima su bili Ministar finansija u Vladi Crne Gore Aleksandar Damjanović, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za nadzor osiguranja kao i predstavnici osiguravajućih kompanija i poslovni partneri NBOCG.

Predsjednik Skuštine NBOCG Matjaž Božić, izvršni direktor Lovćen osiguranja, na početku je pozdravio goste riječima:

„Ko na brdu ak imalo stoji više vidi no onaj pod brdom, rekao je vladar i vladika Crne Gore, Petar II Petrović Njegoš. Branša osiguranja je u ovih 15 godina izgradila poziciju sa koje vidi dalje i nastupa jače opravdavajući, u punom smislu, svoju društvenu ulogu. Siguran sam da će NBOCG  nastaviti da bude  institucija u kojoj ćemo artikulisati naše zajedničke intrerese ali i institucija koja je garant sigurnosti ukupnog sektora osiguranja i garant ispunjenja njegove, značajne, društvene uloge.

Pozivam vas sve da zajedno nastavimo da dajemo doprinos daljem jačanju ove institucije, jer snažan Biro je snažna branša osiguranja.»

Boris Šaban, Izvršni direktor je, ovom prilikom, podsjetio na rezultate ostvarene u15 godina rada Biroa:

„Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je osnovano 2007. godine odlukom Skupštine Udruženja, na kojoj je usvojen i potpisan Ugovor o osnivanju Nacionalnog Biroa.  Prvu Skupštinu su činili predstavnici Lovćen osiguranja, Montenegro osiguranja i Magnat osiguranja. Birou su se ubrzo pridružili i Swiss Osiguranje, Delta osiguranje i UNIQA. Sve se ovo odigralo odmah nakon crnogorskog sticanja državne nezavisnosti, pa je tako Nacionalni Biro u okviru svojih nadležnosti preuzeo obavezu razmatranja i reševanja šteta preuzetih od Udruženja osiguravača Srbije, nastalih od strane neosiguranih, nepoznatih vozila i vozila osiguranih kod osiguranja koja su prestala sa radom, kojih je u tom period bilo prilično veliki broj.

Podsjetiću da je u cilju obavljanja poslova Garantnog Fonda i izvršavanja obaveza prema građanima Crne Gore koji su imali neriješene zahtjeve po osnovu šteta iz autoodgovornosti Ministarstvo finansija Crne Gore je, još 2. novembra 2006. godine, zaključilo Sporazum sa Udruženjem osiguravača Srbije. Ovim Sporazumom Ministarstvo finansija, kao organ nadležan za nadzor osiguranja u Crnoj Gori, bilo je garant da će Država obezbjediti građanima Crne Gore da budu obeštećeni po osnovu potraživanja koja su imali prema Garantnom fondu Udruženja osiguravajućih organizacija bivše Državne Zajednice Srbije i Crne Gore.

Ministarstvo finansija je sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore 18. juna 2007. godine potpisalo Sporazum kojim Nacionalni biro Crne Gore preuzima sve obaveze definisane Sporazumom zaključenim između Udruženja osiguravača Srbije i Ministarstva finansija Crne Gore od 2.11.2006. godine. Svo ovo vrijeme uspijevamo da održimo dinamiku izvršenja preuzetih i novonastalih obaveza. 

Sve u svemu, kada sumiramo rezultate 15 godina postojanja, ne možemo da se ne podsjetimo da smo na početku našeg rada, Sporazumom između Udruženja Osiguravača Srbija, Nacionalnog Biro  i Ministarstva finansija Crne Gore, preuzeli 410 odštetnih zahtjeva, od čega su čak 200 imali sudski epilog. Do kraja 2007. godine, ukupno je evidentirano 680 odštetnih zahtjeva.  Od osnivanja Biroa, zaključno sa 13.06.2022.. ukupno je evidentirano 6.896 odštetnih zahtjeva. Do sada je izvršeno plaćanje u više od 5.230 odštetnih zahtjeva, u iznosu od preko 16.900.000 €.

Garantni Fondd i borba protiv neosiguranih vozila sa našim partnerima će u narednom periodu predstavljati značajan dio naših aktivnosti.

Pored aktivnosti na domaćem tržištu u proteklih 15 godina značajni napori su urađeni da NBOCG izbori ravnopravan status na međunarodnom planu sa ostalim nacionalnim udruženjima i međunarodnim organizacijama.

Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da konstatujem da smo da smo taj cilj u potpunosti ispunili bez obzira na skromnu snagu našeg tržišta, mi smo apsolutno ravnopravan partner svim tim organizacijama i ravnopravna članica relevantnih međunarodnih institucija. Na Generalnoj skupštini Savjeta Biroa, održanoj u Dubrovniku maja 2011. godine primljeni smo u punopavno članstvo Sistema zelene karte a samo pet godina nakon toga dobijamo i mesto u Upravnom odboru ove značajne međunarodne organizacije. Sve ovo govori da je naše tržište za relativno kratak period postiglo visok stepen zrelosti koji je svakako prepoznat i od naših međunarodnih partnera. Takođe, značajan događaj koji je dokaz afirmacije rada našeg AO tržišta osiguranja I Udruženja je verifikacija odluke Evropske komisije iz jula 2021.godine o prijemu Udruženja u svojstvu Biroa zelene karte u podsistem registarskih oznaka sistema zelene karte. Naš Biro zelene karte je potpisao multilateralni sporazum sa 34 Biroa – iz zemalja članica evropskog ekonomskog prostora, te BiH, čime je našim građanima omogućeno da vozilima putuju u pomenute zemlje bez kontrole postojanja zelenog kartona kao I obrnuto. Godine za nama obilježile su i rad na uređivanju tržišta osiguranja, donošenje i sprovođenje regulative u cilju stvarnja kvalitetnijeg ambijenata za razvoj čitave branše. 2016. godine pušten je u rad Informacioni Sistem Biroa čime je počela uspješna primjena bonus malus sistema osiguranje od autoodgovornosti. Sistem je konstano unapređivan, sa nofim funkcionalnostima tako da je već od nareden godine postoji mogućnost pristupe zajednici IS evropskih država, što bi omogućilo lakšu I bržu izmjenu podataka sa zemljama EU. 15 godina je značajan jubilej i raduje me što mogu zaključiti da smo u punom kapacitetu ispunili svoju profesionalnu i društvenu ulogu. Naša branša je pokazala da je partner od povjerenja i da smo sposobni da izađemo u susret svim izazovima koje nam nameću savremeno poslovanje i tržište.

To se pokazalo i tokom nedavne pandemije Corna Virusa, kad je branša osiguranje pokaza da je sposobna da se nosi I sa ovakvim izazovima.

Međutim brojni izazovi su i dalje pred nama. Aktivnosti na održavanju Garantnog fonda i borba protiv neosiguranih vozila če i dalje biti jedan od glavnih prioriteta i u budućem periodu. Obavljanje   poslova vezanih za međunarodno osiguranje od AO, takođe postavlja pred nama brijene izazove. Prije svega to se odnosi  na ubrzanu digitalizaciju u okviru Sistema, kao i na sve zahtjevniju zaštita ličnih podataka.  Novi način komunikacije u okvru sistema koji je porpuno digitalizovan prestavlja ozbiljan iazazov za citavo tržište.  Budući status našigh društava u mnogome će zavisi od toga da li smo u mogućnosti da ispratimo sve zahtjeve. Takođe mislim da u narednom period moramo ozbiljno intezivirati napore na razvoju kulture osiguranja i razvoja branše uopše. Aktivnosti na ovom polju koje su počele u godini prije korone moraju biti nastavljen u godini koja je ispred nas. Siguran sam da dugoročni razvoj braše osiguranje u mnogome zaviis od toga u kolkoj ćemo mjeri podoići interes građana za osiguranje kao najznačajniji vid zaštite imovina i lica. Na tom putu kao i do sada nastavićemo saradanju sa našim partnerom Agencijom za nadror Osiguranja, jer siguran sam da se i kolege slažu da jedino zajedničkim djelovanjem i saradanjom možemo ići naprijed.  Nastavićemo da njegujemo uspješnu saradnju sa partnerima i izvan branše osiguranja a čija nam je podrška neophodna i vrlo značajna. Tu su prije svega MUP i Uprva policije kao naši strateški partneri u dijelu podizanje nivo opte saobraćajne kulture i bezbjednosti saobraćaja. Neophodna je produbljivanje saradanje i sa viskoškolsmim institucijama u cilju biljeg povezivanja iskustva i znanja. Na kraju želim da nam svima poželim još mnogo uspješnih godina razvoja branše osiguranja i puno uspjeha u misiji ispunjenja zadataka društvene odgovornosti kojima je naša branša posebno izložena.”

Za muzički program koji je svojim bravurama obilježio proslavu bio je zadužen renomirani muzički dvojac Tina Džankić i Branko Koprivica.