Saopštenje Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore

OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA
30/12/2016
Uspješno realizovana zajednička akcija NBOCG i MUP-a Crne Gore
17/07/2018
Prikaži sve

Podgorica, 12.06.2018. godine


Održan Seminar na temu Solventnost II

 

 

U podgoričkom Hotelu “Hilton” održan je još jedan u nizu edukativnih seminara koji Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) organizuje u saradnji sa UK  brokerom GUY Carpenter, na temu “Solventnost II- dosadašnja iskustva sa aspekta industrije osiguranja”. Seminaru su pored članica NBOCG, prisustvovali i predstavnici  životnih osiguranja, Agencije za nadzor osiguranja i Privredne komore.

Nakon uvodnih riječi  koje je imao izvršni direktor NBOCG, Boris Šaban, na temu “Tržište reosiguranja u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE)”  govorio je Mario Baotić, direktor Guy Carpenter-a za Centralnu i Istočnu Evropu.

 

U drugom dijelu seminara Paweł Koszorek, šef analitike u Gay Carpenter-u CEE iz Varšave, je obrazložio  osnovne principe  Solventnost II, načine i specifičnosti njegove primjene, te objasnio razlike između koncepta Solventnost I i Solventnost II. Bilo je riječi i o efektima primjene koncepta Solventnost II na vrjednovanje imovine i obaveza, te je pojašnjena i struktura koncepta kroz njegova 3 stuba.

 

Imajući u vidu da se koncept Solventnost II primjenjuje u zemljama EU od 01.januara 2016. godine, to su naša društva za osiguranje počela sa pripremama za navedeni koncept kroz svoje majke kompanije čija su sjedišta u zemljama EU, te su edukativni seminari na ovu temu od velikog značaja za cjelokupno crnogorsko tržište osiguranja.XX