Smanjen broj neosiguranih vozila

UOČENI NESPORAZUMI NA GRANIČNIM PRELAZIMA
17/06/2009
VOZILA IZ CRNE GORE NA PUTEVIMA U SRBIJI BEZ POTREBE ZA OBRASCEM
14/03/2010
Prikaži sve

Podgorica, 29. jul 2009.

Rezultati ekspertske analize Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, kojom je obuhvaćena problematika neosiguranih vozila, i procjene koje iz toga slijede govore da se broj neosiguiranih vozila u Crnoj Gori sada kreće u rasponu od 3,5 – 4% što je izuzetan rezultat kada se uzme u obzir da su projekcije  u 2007. godini ukazivale da je procenat tada iznosio oko 10%.

 

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, ovakav rezultat je evidetno postignut strateškom odlukom Biroa da kombinuje edukativno – animacionu kampanju i uspostavi veoma dobru saradnju sa stručnim službama Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

„Mi smo u cilju  ispunjavanja zakonskih obaveza preduzeli aktivnosti na planu smanjenja broja neosiguranih vozila pa smo u proteklom periodu procesuirali 327 regresnih tužbi protiv lica koji su uptrebom neosiguranih vozila izazvale saobračajnu nezgodu. Naime zakonom je predviđeno da je Biro u obavezi da nakon isplaćene štete nastale upotrebom neosiguranog vozila pokrene regresni postupak protiv lica koje je izazvalo udes ovim vozilom.  Od navedenog broja 52 predmeta su okončana pravosnažnom presudom ili sudskim poravnanjem. Na taj način se pored vraćanja dijela sredstava u Fond,  vrši i svojevrsno sankcionisanje lica koje su skrivila udes jer u krajnjoj liniji obaveza plaćanja štete pada na njih što se ne bi desilo da su imali blagovremeno sklopljeno osiguranje od autoodgovornosti.  Kroz kampanju koju sprovodi Biro nastojim da građanima ukažemo na značaj obaveznog osiguranja i velike posledice po njih same koje mogu nastati upotrebom neosiguranih  vozila. Takođe biro je uspostavio vrlo dobru saradnju sa MUP RCG u cilju zajedničke akcije u borbi protiv neosiguranih vozila, a što je takodje dalo pozitivan krajnji rezultat, a to je smanjenje broja neosiguranih vozila.“- zaključuje Šaban.

Udruženje Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) je nastalo kao obaveza Osiguravajućih društava prema Zakonu o osiguranju, Aprila 2007. godine, a osnovali su ga predstavnici “Lovćen osiguranja” AD, “Montenegro osiguranje”  AD i “Magnat osiguranje”  AD, da bi mu do danas pristupili još i osiguravajuća društva: Delta Generali, Swiss i Uniqa.

Rezultati rada ovog strukovnog Udruženja pokazuju  da je u prvoj godini rada  Biro ukupno riješio i splatio je 139 šteta, u iznosu od preko milion eura. U 2008. ukupno je isplaćeno 265 šteta, u iznosu oko 1,2 milion eura. Do sada je u 2009. riješeno 176 predmeta i isplaćeno preko 825,000 eura.

„Iako se štete intezivno isplaćuuju Garantni Fond NBOCG i dalje trpi veliko opterećenje po osnovu naslijeđenih šteta iz perioda prije osnivanja NBOCG. Ovdje se radi o velikom broju šteta keje su u procesima pred sudom pa je njihvo rešavanje dugotrajno i zahtjevno. Posebno treba istaći kompleksnost rešavanja šteta društava za osiguranje koja su u međuvremenu pošla pod stečaj.“- saopštio je Šaban ovim povodom.