Sporazum o zaštiti posjetilaca – Grčka i Turska

nbocg logo
Za pet godina isplatili preko 6,5 miliona eura odštetnih zahtjeve
03/05/2012
Nekretnine osigurava tek 23% vlasnika
16/07/2014
Prikaži sve

Podgorica 21.02.2013.

Na 46. Generalnoj Skupstini Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB), poznatijeg kao međunarodni
Sistem Zelene Karte, održanoj u Bukureštu, maja prošle godine usvojen je tekst Sporazuma o zaštiti
posjetilaca sa namjerom da se pokuša obezbijediti primjena IV Direktive EU i na državljane zemalja
koje nisu članice Evropske Unije, kako bi se učesnicima u saobraćaju na teritoriji svih članica ove
međunarodne organizacije pružila ista usluga i pomoć.

Biroima iz zemalja van Evropske Unije je ostavljena mogućnost bilateralnog zaključivanja ovog
Sporazuma.

NBOCG je potpisao Sporazum sa Biroima Grčke i Turske, a u toku su pregovori sa Biroima Albanije,
Bugarske i Mađarske, odnosno, kao najčešćim destinacijama naših građanja i gdje su identifikovani
problemi u ostvarivanju svojih prava na naknadu štete u slučaju saobraćajne nezgode za koju je
odgovoran vozač iz neke od navedenih zemalja.

Sporazum sa Grčkom i Turskom se primjenjuje na sve nezgode nastale od 01.01.2013. godine i kasnije.

Crnogorski vozač, koji doživi saobraćajnu nezgodu u Grčkoj ili Turskoj, za koju nije odgovoran i koju je
prouzrokovalo vozilo sa grčkim ili turskim registarskim oznakama, sada ima pravo da se, po povratku u
Crnu Goru, obrati NBOCG koji će mu pribaviti potrebne informacije ili dokumentaciju i to:

• Podatke o osiguravaču kome treba podnijeti zahtjev;

• Podatke o drugom vozaču ili vlasniku vozila, ukoliko u periodu od 6 nedjelja nije bilo moguće
utvrditi osiguravača i ukoliko to nije protivno odredbama zakona u Grčkoj i Turskoj (zbog zakona
o zaštiti ličnih podataka);

• Dokumentaciju kao sto je Zapisnik o uviđaju, Presudu i slično, a koja je neophodna ili može biti
od pomoći kod naplate šteta;

• Podatke o garantnom fondu i, kad god je to moguće, obrazloženje o postupku pomoći,
odnosno, asistencije koja je na raspolaganju našim građanima u Grčkoj ili Turskoj.

Nakon identifikovanja osiguravača naši građani svoj zahtjev podnose direktno, a isti dalje u skladu sa
regulativom u Grčkoj ili Turskoj utvrđuje činjenice neophodne za obradu zahtjeva i isplatu naknade
štete.

NBOCG ni njegove članice nisu ovlašćeni da podnesu zahtjev u ime oštećenog, ali će ovim putem sigurno
olakšati postupak i pružiti neophodnu pomoć svojim građanima.

Društva za osiguranje od autoodgovornosti, članice NBOCG, su i na ovaj način pokazala spremnost da
prihvate napredne ideje u okviru svoje branše i tako svojim osiguranicima pruže usluge koje se vozačima
sa teritorije Evropske Unije podrazumijevaju kao sastavni dio paketa usluga obaveznog osiguranja
autoodgovrnosti već dugi niz godina.