Šta donosi GDPR i koji su uticaji na osiguravajuća Društva u Crnoj Gori

Registracija i osiguranje vozila je prvi uslov sigurnog saobraćaja
14/09/2018
Predstavljen austrijski model registracije vozila
17/10/2018
Prikaži sve

Deloitte i NBOCG organizovali Seminar za osiguravače

Podgorica 24.09.2018.

 

U Hotelu “Centre wille” u Podgorica, a u organizaciji Deloitte-a i Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore (NBOCG) održan je Seminar za osiguravače na temu GDPR-a.

Seminaru su prisustvovali predstavnici Generali osiguranja, Wiener Stadtische životnog osiguranja, Sava Osiguranja, GRAWE Osiguranja, Lovćen osiguranja, UNIQA Osiguranja, Swiss osiguranja, Agencije za nadzor osiguranja (ANO) i domaćini NBOCG i Deloitte.

GDPR (General Data Protection Regulation) regulativa Evropske unije se odnosi i na kompanije registrovane van teritorije EU. Sva pravna lica su u obavezi da poštuju Regulativu, a posledice za njeno nepoštovanje mogu rezultirati: Kaznama u iznosu do 4% ukupnog globalnog godišnjeg prometa društva u slučaju neusklađenosti sa regulativom ili 20 miliona Eur-a, u zavisnosti šta je veće; Razvojem strategije i preduzimanjem akcija u cilju ispunjenja novih zahtjeva; Revizijom i modifikacijom internih poslovnih procesa i aplikacija uz primjenu novih sistema zaštite podataka i procesa.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, preporuka društvima u Crnoj Gori je da prepoznaju na koji način se GDPR odnosi na njih i da postavljene zahtjeve ispune naročito imajući u vidu da je u pripremi novi zakon o zaštiti lični podataka koji bi trebalo da bude u skladu sa GDPR-om.

«Predstavnici društava su na poludnevnoj radionici saznali šta sa sobom donosi GDPR i koje su moguće implikacije na poslovanje osiguravajućih Društava u Crnoj Gori.” – zaključuje Šaban.

U prvom dijelu seminara je govorio Igor Denčić, advokat i specijalista za GDPR. On je prisutne upoznao sa opštim načelima nove evropke direktive  a zatim dao prikaz crnogorske regulative i GDPR, sa posebnim osvrtom na oblast osiguranja u tom procesu. Prema njegovim riječima GDPR ili Opšta regulativa za zaštitu ličnih podataka standardizuje I harmonizuje oblast zaštite podataka o ličnosti na području Evropske unije.

“Ovdje se radi o dvije kategorije podataka I to: podacima o ličnosti ( sve ono što može identifikovati ličnost) i posebne kategorije podataka o ličnosti ( vjeroispovijest, nacionalnost, rasa, seksualna opredijeljenost, pripadnost sindikatu…). Teritorijalna primjena direktive se odnosi na sve kontrolore i obrađivače podataka o ličnosti unutar EU, bez obzira da li se obrada vrši unutar ili van EU.  Ciljevi EUGDPR-a su da se zaštite fizička lica I njihovi lični podaci, tj. njihova obrada, kao I regulisanje slobode kretanja tih podataka. Takođe se ovm Direktivom štite osnovna prava I slobode fizičkih lica, a posebno njihovo pravo na zaštitu podataka o ličnosti, kao I garantuje slobodno kretanje podataka o ličnosti unutar EU.”-kazao je između ostalog Denčić.

U drugom dijelu  radionice bilo je riječi o IT tehnologijama i ulozi koju će imati u sprovođenju nove regilative. Rečeno je, ovom prilikom da prilikom uskladjivanja sa GDPR neophodno sprovesti pravnu analizu, IT analizu i sigurnosnu analizu.