U 2010-oj izdate 183.898 polise osiguranja autoodgovornosti

UDRUŽENJE NACIONALNI BIRO OSIGURAVAČA CRNE GORE HARMONIZUJUĆI TRŽIŠTE OSIGURANJA IZAŠLO U SUSRET VELIKOM BROJU KORISNIKA
12/07/2010
Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore na Međunarodnom okruglom stolu „Sprječavanje prevara u osiguranju“ u Zagrebu
12/04/2011
Prikaži sve

Podgorica 01.02.2011.

Prema podacima o obuhvatu osiguranja, koje konstantno prikuplja i obrađuje Udruženje Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore, broj izdatih polisa osiguranja autoodgovornosti u 2010.godini iznosi 183.898 što je manje za 11.918 izdatih polisa ili 6,09 %  u odnosu na prethodnu 2009. godinu.

Najveći rast u broju izdatih polisa je ostvarilo Uniqa neživotno osiguranje AD od 66,16 %, a najveći pad od 20,25 % je imalo Sava Montenegro osiguranje AD.

 

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora Udruženja Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore, Biro će konstantno osavremenjivati način prikupljanja podataka I vršiti njihovu obradu u cilju ostvarenja interesa članova Biroa i afirmisanja osiguranja kao efikasne ekonomske zaštite od potencijalnih rizika i ulaganje u sigurnu budućnost, a što je osnova poslovanja svih osiguravajućih društava, pa su i aktivnosti Biroa usmjerene ka postizanju harmonizacije ukupnog tržišta osiguranja.

„Što se tiče procentualnog učešća na tržištu autoodgovornosti u 2010.godini Lovćen osiguranje AD je na vodećoj poziciji sa učešćem od 50,82 %, a zatim slijede Sava Montenegro osiguranje AD sa 22,90 %, Delta Generali osiguranje AD sa 12,69 %, Uniqa neživotno osiguranje sa 10,73 % i Swiss osiguranje AD sa učešćem od 2,86 %.

Pad učešća su zabilježili Sava Montenegro AD sa smanjenjem od 4.07 % i Lovćen osiguranje AD sa smanjenjem od 0.72 %  u odnosu na prethodnu godinu. Učešće je povećalo Uniqa neživotno osiguranje AD u iznosu od 4,67 %, Delta Generali osiguranje AD u iznosu od 2,54 % i Swiss osiguranje AD u iznosu od 1.05 % u odnosu na 2009.godinu. U strukturi broja izdatih polisa prema vrsti vozila za 2010.godinu, najviše polisa kod svih osiguravajućih društava je izdato za putnička i teretna vozila. Došlo je do smanjenja broja polisa izdatih za putnička vozila u iznosu od 8.6 %, a broj polisa izdatih za teretna vozila se povećao za 10.70 % u odnosu na 2009.godinu.”-zaključuje Šaban.

Broj izdatih graničnih polisa u 2010-oj godini je poraslo za 11.58 % u odnosu na prethodnu godinu. Najviše graničnih polisa je izdalo Uniqa neživotno osiguranje AD u iznosu od 14.565 tj.10.219 polisa više u odnosu na 2009.godinu. Slijedi Delta Generali osiguranje AD sa 13.691 izdatih graničnih polisa, Sava Montenegro osiguranje AD sa  11.023, Lovćen osiguranje AD sa 5.604 izdatih graničnih polisa.