U SARAJEVU ODRŽAN 21. MEĐUNARODNI SUSRET OSIGURAVAČA I REOSIGURAVAČA

UČESTALE PREVARE U OSIGURANJU
18/05/2010
UDRUŽENJE NACIONALNI BIRO OSIGURAVAČA CRNE GORE HARMONIZUJUĆI TRŽIŠTE OSIGURANJA IZAŠLO U SUSRET VELIKOM BROJU KORISNIKA
12/07/2010
Prikaži sve

Predstavljeno crnogorsko tržište osiguranja

Podgorica 11.06.2010.

U sarajevskom hotelu “Holiday Inn” na 21. medjunarodnom susretu osiguravača i reosiguvarača SORS prezentaciju na temu „CRNA GORA – PREGLED TRŽIŠTA OSIGURANJA U 2009. GODINI“ održao je Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG.

Osnovna tema ovogodišnjeg SorS-a bila je „Risk menadžment u osiguranju i reosiguranju” a održana su i dva okrugla stola koja su  okupila predstavnike najjačih regionalnih osiguravača i reosiguravača.

 

Upravni odbor ovog uglednog međunarodnog Udruženja čine predstavnici 14 društava: Lovćen osiguranje iz Crne Gore, Zavarovalnica Triglav i Pozavarovalnica Sava RE iz Slovenije, Bosna Reosiguranje, Sarajevo-osiguranje i Triglav BH osiguranje iz Bosne i Hercegovine, Croatia Lloyd, Croatia osiguranje, Euroherc osiguranje i Inženjerski biro iz Hrvatske, DDOR,  Dunav osiguranje i Dunav RE iz Srbije, i Osiguratelna polisa iz Makedonije.