Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore na Međunarodnom okruglom stolu „Sprječavanje prevara u osiguranju“ u Zagrebu

DALJI REZVOJ SISTEMA ZELENE KARTE
26/07/2010
Crna Gora postala punopravna članica Savjeta Biroa Zelene karte
03/06/2011
Prikaži sve

Branša osiguranju u regionu se bori sa istim problemima
Podgorica, 12. april 2011.

U organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje danas se u Zagrebu održava Međunarodni okrugli sto Sprječavanje prevara u osiguranju“. Učesnici Okruglog stola su, uz Hrvatski ured za osiguranje, pojedini nacionalni uredi i agencije i udruženja osiguravača sljedećih zemalja: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Slovenije i Srbije koji su na prezentirali svoja iskustva u suzbijanju prevara u osiguranju kao i uticaj prevara na djelatnost osiguranja.

 

 

Od Borisa Šabana, izvršnog direktora Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, koji je učestvovao na ovom skupu, saznajemo da se iz zaključaka konferencije može vidjeti da se Branša osiguranja u regionu bori sa istim problemima, te da se ovaj skup i održava sa ciljem ostvarenja intenzivnije međunarodne suradnje na suzbijanju ovog problema i definisanja trajnih međusobnih odnosa na institucionalnoj osnovi kao sredstvo kojim se mogu pospješiti rezultati u aktivnostima na suzbijanju prevara u osiguranju svih zainteresovnih strana, na inicijativu Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) predstavnici udruženja osiguravača, učesnici Okruglog stola su potpisali Protokol o saradnji u sprječavanju prevara u osiguranju.

“Iz iskustava sa svih tržišta, koje su iznijeli u svojim prezentacijama učesnici na ovom međunarodnom skupu, vidi se da se prevare u osiguranju u najvećem broju odigravaju u oblasti autoodgovornosti i imovinskim osiguranjima. Karakteristične su prevare kod kasko-osiguranja, gdje su prisutne pojave lažnih krađa, kao i pokušaji prevara navodno oštećenih lica u saobraćajnim udesima koji pokušavaju napraviti manipulacije sa lažnim ljekarskim nalazima. Prevare u osiguranju su toliko uzele maha i postaju sve inventivnije, tako da zahtijevaju odgovor branše, a jedini kvalitetan odgovor je zajednička regionalna akcija, koju smo danas dogovorili potpisujući međunarodni Protokol o saradnji.“-zaključio je Šaban