Za predsjednika ponovo izabran mr Radenko Purić

Kampanja „ Osiguraj zbog sebe“
07/07/2007
UOČENI NESPORAZUMI NA GRANIČNIM PRELAZIMA
17/06/2009
Prikaži sve

Podgorica 23.01.2009.

Danas je održana sjedica Skupštine Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore, na kojoj je ponovo za predjednika jednoglasno izabran mr Radenko Purić, Izvršni direktor Lovćen osiguranja.

 

Ova organizacija je, inače, nastala kao obaveza Osiguravajućih društava prema Zakonu o osiguranju (“Sl. list RCG br 78/06”, član 194. tog Zakona), a shodno 64. i 69. članu Zakona o privrednim društvima (“Sl. list RCG br 6/02”), a osnovali su ga krajem 2007. predstavnici “Lovćen osiguranja”-AD, “Montenegro osiguranje” – AD I “Magnat osiguranje” – AD, da bi mu do danas pristupili još i osiguravajuća društva: Delta, Swiss i Uniqa.

Skupština je za mjesto Izvršnog direktora imenovala Borisa Šabana, koji je od osnivanja Biroa bio izabran na ovu funkciju, a sada je imenovan na mandatni period od pet godina.

Prema riječima mr Radenka Purića, predsjednika Skupštine Nacionalnog Biroa osiguravača Crne Gore, osiguravajuća društva su osnovali Biro u cilju unapređenja, razvoja i afirmacije branše osiguranja, unapređenja poslovanja članova Biroa, povezivanja i učlanjenja u međunarodne organizacije osiguranja i ostvarenja interesa članova Biroa.

“Posebno je važno što smo do danas postigli da Nacionalni biro već pruža velike mogućnosti u obezbjeđenju svih uslova potpune zaštite osiguranika, pravnih lica i građana Crne Gore. Ovdje prvenstveno mislim na aktivnosti Biroa koje se odnose na formiranje garantnog fonda (fonda za štete) i obezbjeđivanje članstva u sistemu međunarodne Zelene karte. Uostalom, afirmisanje osiguranja kao efikasne ekonomske zaštite od potencijalnih rizika i ulaganje u sigurnu budućnost, je osnova poslovanja svih osiguravajućih društava, pa su i aktivnosti Biroa usmjerene ka postizanju harmonizacije ukupnog tržišta osiguranja.”-zaključio je Purić