Završena još jedna akcija “Stop za neregistrovana vozila”

STOP za neregistrovana vozila
15/12/2020
Webinar: MTPL de-monopolisation, pricing and technical provision valuation
15/03/2021
Prikaži sve

Saradnja Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Nacionalnog biroa osigurivača Crne Gore i I Mašinskog fakulteta

 

Završena još jedna akcija “Stop za neregistrovana vozila”

 

Podgorica 30.12.2020.

Odsjek za bezbjednost drumskog saobraćaja u saradnji sa Nacionalnim biroom osigurivača Crne Gore i Mašinskim fakultetom, Centrom za edukaciju u drumskom saobraćaju, sproveo je preventivo- represivnu kampanju “Stop za neregistrovana vozila” u trajanju od 17. do 24. decembra 2020.godine, saopšteno je iz Uprave policije

“Primarni cilj kampanje, Stop za neregistrovana vozila, bio je, da se još jednom skrene pažnja javnosti i svim učesnicima u saobraćaju na zakonsku obavezu registracije vozila, kao i na posljedice s kojima se mogu suočiti učesnici u saobraćaju, ukoliko  upravljaju neregistrovanim i tehnički neispravnim vozilom, kako po vozača, tako i po ostale učesnike, te da se broj ovakvih vozila, koja su na prvom mjestu nebezbjedna, smanji na našim putevima”, poručuju iz Policije

U toku realizacije kampanje, službenici saobraćajne policije su iskontrolisali 5.221 motorno vozilo. Za vrijeme trajanja ove akcije, sankcionisano je čak 534 vozača dok je iz saobraćaja isključeno 502 vozila. Ako se uzme broj uočenih i sankcionisanih prekršaja, u odnosu na broj kontrolisanih vozača i vozila, (što predstavlja više 10 odsto), kao i broj vozila koja učestvuju u saobraćaju, a iz objektivnih razloga nijesu uočeni ili mogli biti kontrolisani, svako da je ovo cifra koja zabrinjava,

Preventivne aktivnosti kampanje, su se ogledale kroz dijeljenje 15.000 flajera koje je obezbijedio Nacionalni biro osiguravača Crne Gore, sa logoom i porukom kampanje učesnicima u saobraćaju, od strane službenika saobraćajne policije. Tom prilikom, vozačima se još jednom skrenula pažnja na važnost upravljanja registrovanim i tehnički ispravnim vozilima, kao i na neophodnost i obavezu poštovanja saobraćajnih propisa, kako bi se svijest o opasnostima, rizicima i posljedicama neodgovornog ponašanja u drumskom saobraćaju,  podigla na još veći nivo.

“Još jednom apelujemo na vozače da zbog lične bezbjednosti i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju ne upravljaju sa neregistrovanim vozilima”, poručuju iz policije

Policijski službenici će i u narednom periodu, u okviru redovnih poslova i zadataka, kako i pojačanim kontrolama učesnika u saobraćaju, nastaviti sa kontrolom vozača u cilju smanjenja kako ovih, tako i ostalih prekršaja koje čine učesnici u saobraćaju, zaključuju iz Uprave policije.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG i u narednoj godini jedan od prioriteta nbocg će biti borba za smanjenje neosiguranih vozila. „Pored djelovanja u saradnji sa Upravom Policije koje su usmjerene na kažnjavanje i sankcionisanje vozača koji se zateknu u saobraćaju, NBOCG će nastaviti sa preventivnim djelovanjem. Prije svega je značajna edukacija građanja o potencijalnim rizicima kojima se izlažu prilikom uprvaljanja neregistrovanim vozilom.  Neophodno je pojačati sardanju sa nadležnim organima a prije svega MUP-om, oko povezivanja zajedničkih baza podataka osiguranih i regiostrovanih vozila. Cilj je lakša i brža identifikacija vozila kojima nije produžena registracija i osiguranje. Takođe neophodno je kroz izmjene zakona dati nadležnim organima mogućnost prevetivnog djelovanja kako bi se spriječilo da se vozila koja su neregistrovana nadju na putu. Kao dobar primjer i put kojim treba ići svakako je i austrijski model registracije vozila koji je već bio prezentiran kod nas. Mi ćemo svakako nastaviti saradnju sa kolegama iz Austrije kako bi dodatno prezentirali prednosti jednog ovakvog sistema i vidjeli šta bi od toga moglo biti korisno i za nas.“ – zaključuje Šaban.

 

PRiSMA, ovlaštena agencija za odnose sa javnošću,

Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore