Nova tarifa AO počeće sa primjeniom od 01.02.2017.

Crna Gora postala član Upravnog odbora Savjeta Biroa
02/10/2016
OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA
30/12/2016
Prikaži sve

Agencija za nadzor osiguranja Crne Gore je, na predlog Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, donijela Rješenje o davanju saglasnosti na predlog izmjena i dopuna Sistema tarifa premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima.

Navedenom tarifom je utvrđeno da osnovna tehnička premija iznosi 81,40 € i predstavlja osnovni premijski razred za putnička vozila čija je snaga motora od 33-44 kw – 7. (sedmi) premijski razred (PR7).

Novi sistem tarifa počeće sa primjenom od 01.02.2017. godine.

 

 

 

Sistem tarifa možete preuzeti sa ovog linka

Tabelu premija možete preuzeti sa ovog linka