Počela Konferencija osiguravača u Budvi „Izazovi na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i regionu

Konferencija: Izazovi na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i regionu
13/04/2023
Vozila sa ruskim i bjeloruskim registarkim oznakama moraju zaključiti granično osiguranje
14/06/2023
Prikaži sve

Šćekić: Na tržištu osiguranja dosta prostora za sve aktere

U organizaciji Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i Crnogorskog aktuarskog društva počela je, u hotelu Avala u Budvi, konferencijua “Izazovi na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i regionu”.

Učesnike konferencije je pozdravio generalni direktor Direktorata za ekonomsko-finansijski sistem u Ministarstvu finansija Danko Dragović, koji je kazao da mu je drago da se ovakva vrsta dogadjaja organizuje po prvi put na nivou osiguravajućih kuća i istakao da „Ministarstvo finansija posebnu pažnju obraća na branšu osiguranja jer smatra da je to na finansijskom tržištu izuzetno važna oblast posebno što doprinosi tržišnoj konkurentnosti Crne Gore. Osiguranje je važan dio tržišta kapitala i važan segment ukupne ekonomije zemlje.“

Goste konferencije je pozdravio izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore Boris Šaban, rekavši da je ova Konferencija upriličena u cilju da branša osiguranja regionalno ostane povezana i da razmijeni znanja i dragocjena iskustva.

„Udruženje Nacionalni biro osiguravača Crne Gore osnovano je aprila 2007. godine u skladu sa zakonom predviđenim obavezama Crne Gore u oblasti osiguranja.

Članice Udruženja: Lovćen Osiguranje, Sava osiguranje, Generali Osiguranje Montenegro, Uniqa neživotno Osiguranje i Grawe neživotno osiguranje, od samog početka pružaju veliku podršku u nastojanju da se izgradi ambijent u kojem će se razvijati svijest o značaju osiguranja i izvršiti odgovarajući uticaj na ekonomiju i društvo u cjelini, pored kvalitetnih proizvoda koje plasiraju na lokalnom tržištu

Imam puno povjerenje da ćemo našom dobrom I, nadasve, prijateljskom saradnjom nastaviti da unapređujemo tržište osiguranja u Crnoj Gori, uprkos svim izazovima kojima je naša branša izložena.”-zaključio je Šaban

Predsjednica Crnogorskog aktuarskog društva (CAD) Nataša Janičić, je na otvaranju kazala da je ova Konferencija rezultat kvalitetne intezivne saradnje Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore i Crnogorskog aktuarskog društva, a od posebne je važnosti da branša osiguranja na ovaj način uvažava značaj aktuarskog posla.

„Nadam se da će se ovi prvi koraci saradnje Crnogorskog aktuarskog društva i Udruženja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore razvijati i unapredjivati, te da ćemo na obostrano zadovoljstvo doprinijeti regionalnoj saradnji, da uspješno razmjenjujemo iskustva i primjenjujemo dokazana rješenja za realne probleme sa kojima se aktuarstvo i branša osiguranja nose u našim društvima.“-zaključuje Janičić
Konferenciju čine tri panel diskusije i šest predavanja.

Na prvom panelu “Izazovi na tržištu osiguranja u Crnoj Gori i regionu” govorio je predsjednik Skupštine NBOCG, izvršni direktor Sava osiguranja Nebojša Šćekić, koji je istakao da na tržištu osiguranja ima dosta prostora za sve aktere, a da tržišni rast od 2018. zaključno sa 2022. godinom, numerički iskazan, na nivou od 20% to i potvrdjuje. Na panelu su govorili i Igor Komorski iz Hrvatskog ureda za osiguranje, Ermin Čengić iz Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH te Mišo Janković iz Udruženja osiguravača Srbije.

Na drugom panelu “Zdravstveno osiguranje – danas i sjutra” govorili su Tatjana Rakonjac Antić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Lidija Božović iz Uniqa neživotnog osiguranja iz Podgorice, Damir Kovačević sa Instituta za upravljanje apsentizmom iz Zagreba, Andreja Kumanović iz Uniqa osiguranja iz Zagreba, te Slavojka Šuković iz Ministrarstva zdravlja.

Treći panel je “Održivi razvoj i osiguranje” na kome učestvuju profesori Ekonomskog fakulteta iz Podgorice Vladimir Kašćelan, Ana Lalević Filipović i Biljana Rondović, te Milan Raičević iz Lovćen osiguranja.

Predavanja će održati Jovanka Ćetković iz UNDP Bosna i Hercegovina (Osiguranje od prirodnih katastrofa), Ana Riedmann iz Swiss Re (Osiguranje i reosiguranje od rizika zemljotresa), Jelena Kočović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu (Aktuarski aspekti poslovanja osiguravajućih društava), Mirela Mitrašević sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu (Upravljanje rizikom investiranja sredstava društava za osiguranje u uslovima inflacije), Igor Radojević iz Lovćen osiguranja (Osiguranje motornih vozila – izazovi naknade šteta u uslovima inflacije), i predstavnik Grawe osiguranje iz Podgorice (Životna osiguranja – perspektiva razvoja u Crnoj Gori).

Galerija

 

Prezentacije

 

Jovanka Ćetković – Osiguranje od prirodnih katastrofa

Mirela Mitrašević – Upravljanje rizikom investiranja sredstava društava za osiguranje u uslovima inflacije

Jelena Kočović  – Aktuarski aspekti poslovanja osiguravajućih društava

Ana Riedmann, Swiss Re – Osiguranje i reosiguranje rizika od zemljotresa

Igor Radojević – Osiguranje motornih vozila – izazovi naknade šteta u uslovima inflacije