Počinje hitno rješavanje problema neobilježenih raskrsnica

Neophodno je da se dobro pripremimo za nevrijeme
26/07/2023
Drugi crnogorski dani osiguranja
25/04/2024
Prikaži sve

NBOCG, predstavnici Grada i Države sudski vještaci i

osiguravajuća društva kreću u urgentnu aktivnost

 

Počinje hitno rješavanje problema neobilježenih raskrsnica

 

Na panelu predstavnika sudskih vještaka i suda, Sekretarijata Glavnog grada za saobraćaj, Agencije za nadzor osiguranja, “Puteva”, osiguravajućih društava, NVO “Oči Podgorice”, novinara i Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, donešen zaključak o prioritetnoj aktvivnosti da sve raskrsnice budu regulisane saobraćajnom signalizacijom.

 

U kratkom roku biće oformljena radna grupa koja će se baviti postavljanjem saobraćajne signalizacije u raskrsnicama u kojima ona ne postoji a preko nadležnih državnih institucija bić ezatraženo da se postavljeni video nadzor primjenjuje za utvrđivanje saobraćajnih prekršaja, jedan je od odluka sa panela.

Preuzeta je obaveza u kojoj će osiguravajuća društva i vještaci dostavljati organizaciji koja je nadležna za postavljanje saobraćajne signalizacije informacije o neregulisanim raskrsnicama .

Izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača, kao inicijatora Panela je upoznao učesnike sa namjerom konkretnog donošenja brzih praktičnih rješenja, a to je povećanje bezbjednosti saobraćaja u Glavnom gradu, kao i pokušaj da se uspostavi jedinstven princip prilikom utvrđivanja odgovornosti učesnika saobraćajne nezgode u raskrsnicama koje nijesu regulisane saobraćajnim znakom.

Učesnici iz osiguravajućih društava iznijeli su mišljneja da je često različito utvrđivanje odgovornosti vozača u identičnim raskrsnicama koje nijesu regulisane saobraćajnim znakom, kako u prekršajnim i krivičnim, tako i u parničnim postupcima. Dok je predstavnik Agencije za nadzor osiguranja  kazao da us uočili povećan broj prigovora oštećenih lica koji se odnosi na situacije u kojima se prijavljuju odštetni zahtjevi kod saobraćajnih nezgoda u raskrsnicama bez postavljene saobraćajne signalizacije kao i nejednako utvrđivanje odgovornosti učesnika saobraćajnih nezgoda u istim raskrsnicama vodi pravnoj nesigurnosti i velikom nezadovoljstvu oštećenih lica.

Predstavnici Udruženja sudskih vještaka smatraju da svaka saobraćajnica bi morala biti regulisana saobraćajnom signalizacijom a da Odluka Glavnog grada koja se odnosi na prioritetne saobraćajnice nije u skladu sa faktičkim stanjem samih saobraćajnica. Dok je predstavnik Osnovnog suda konstatovao svaka saobraćajna situacija predstavlja poseban životni događaj, pa saobraćajno vještačenje predstavlja samo jedan od dokaza, ali dasSvakako, sudovi afirmišu načelo jedinstvenog rješavanja sličnih saobraćajnih situacija.

U ime Sekretarijata za saobraćaj Glavnog grada su informisali da su pokrenuli izradu Katastra saobraćajne signalizacije. Već je započeto snimanje saobraćajnica iz vazduha i sa druma. Smatraju da organizacija preduzeća “Putevi” doo nema adekvatne kadrove saobraćajne struke koji se bave postavljanjem saobraćajne signalizacije, shodno nalozima Sekretarijata ali da je problematična je i obuka vozača u autoškolama. Takodje su obavijestili da je u planu je izrada nove odluke koja se odnosi na utvrđivanje prioritetnih saobraćajnica.

Iz preduzeća “Putevi” su istakli da su locirali aspekte njihove odgovornosti koji se odnosi na nepostavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije ali da se već se počelo sa djelovanjem u rješavanju navedenih problema. Dodali su i da pomenuti problem nije u isključivoj odgovornosti te organizacije, već predstavlja sistemski problem loše komunikacije između nadležnih organa lokalne samouprave.

Nevladina organizacija „Oči Podgorice“ je mišljenja da Podgorica je grad sa naseljima koja nijesu nastajala po osnovu projektne dokumentacije, već su saobraćajnice izrađivane nakon gradnje objekata. Utvrdili su, kažu,  da na saobraćajnicama nedostaje više hiljada saobraćajnih znakova i zatražili su aktuelizovanje pitanja puštanja u rad video nadzora u raskrsnicama, koji bi se koristio za utvrđivanje prekršaja u saobraćaju.

PRiSMA – korporativne komunikacije,

ovlaštena agencija za odnose sa javnošću Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore