Pokazivač pravca nije stvar izbora, već obaveza vozača!

STOP za neregistrovana vozila
14/11/2019
Uspori, sačuvaj život
09/11/2020
Prikaži sve

Značajan broj saobraćajnih nezgoda koje se dešavaju u samom gradskom jezgru, su posledica propusta vozača koji se ogledaju u činjenici  da se isti  nijesu prethodno uvjerili da na bezbjedan način mogu  preduzeti željenu radnju, kao i zbog činjenice da nijesu blagovremeno o svojoj namjeri  obavjestili  drugih učesnike u saobraćaju, uključivanjem pokazivača pravca. 

Nije zanemarljiva ni činjenica da se jedan broj saobraćajnih  nezgoda sa najtežim posledicama događa i na magistralnim putevima, gdje je pored drugih propusta vozača, kao jedan od razloga nastanka saobraćajnih nezgoda i neblagovremeno obavještavanje uključivanjem pokazivača pravca drugih učesnika u saobraćaju o namjeri  za preduzimanje željene radnje  , a ovo posebno prilikom preticanja ili obilaženja, odnosno uključivanja ili isključivanja iz saobraćaja.

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, propisana je obaveza i to članom 26 stav 3 da: „nakon što se uvjerio da može da otpočne željenu radnju, vozač je dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavijesti o tome dajući im znak pomoću pokazivača pravca ili odgovarajući znak rukom, ako pokazivači ne postoje“. 

Istim zakonom i to, članom 324 stav 1 tačka 6 je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 50 do 90€, kazniti za prekršaj vozač koji prije vršenja određenih radnji vozilom, ne obavijesti jasno i blagovremeno druge učesnike u saobraćaju o svojoj namjeri davanjem znaka pomoću pokazivača pravca. 

Shodno planskim aktivnostima, kao i zbog činjenice da značajan broj učesnika u saobraćaju, prilikom preduzimanja željenih radnji, ne obavještavaju o svojoj namjeri pokazivačem pravca druge učesnike u saobraćaju, Nacionalni biroo osiguravača Crne Gore, Mašinski fakultet– Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju i Uprava policije – Odsjek za bezbednost drumskog saobraćaja će u periodu od 06.07. do 20.07.2020. godine, realizovati zajedničku  kampanju „Pokazivač pravca nije stvar izbora, već obaveza vozača“, koja će biti isključivo preventivnog karaktera. 

Preventivne aktivnosti će se ogledati kroz raspodjelu 15.000 flajera od strane službenika saobraćajne policije, učesnicima u saobraćaju, uz skretanje pažnje na poštovanje ovog saobraćajnih pravila. 

Cilj kampanje je da se još jednom ukaže svim učesnicima u saobraćaju, zbog čega je bitno da prilikom preuzimanja željene radnje blagovremeno obavijeste pokazivačem pravca druge učesnike u saobraćaju.

Mjesto realizacije kampanje biće u gradskim područjima i na magistralnim, regionalnim i lokalnim putnim pravcima, gdje se najčešće od strane vozača preduzimaju radnje o kojima je, shodno odredbama ZOBS-a, vozač dužan da druge učesnike u saobraćaju jasno i blagovremeno obavijesti upotrebom pokazivača pravaca.

 

Preuzmite FLAJER