NBOCG izabran za člana Upravnog odbora Savjeta biroa

OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA
30/12/2016
Uspješno realizovana zajednička akcija NBOCG i MUP-a Crne Gore
17/07/2018
Prikaži sve

Udruženje “Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore” (NBOCG) na Generalnoj Skupštini Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB)

Podgorica 14.06.2017.

Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore je učestvovao u radu godišnje Generalne Skupštine Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB), međunarodnog Sistema zelene karte, održanoj u Helsinkiju-Finska. U radu Generalne Skupštine učestvuju svi Nacionalni biroi 46 zemalja članica.  U toku prvog dijela zasijedanja Skupštine, stalne Komisije koje razmatraju ključna pitanja u vezi sa Sistemom zelene karte, obradom šteta, monitoringa novoprimljenih kao i Biroa kod kojih su primećeni određeni finansijski problemi, daju svoje godišnje izveštaje sa predlozima teksta odluka za usvajanje.

Drugi dio zasijedanja Generalne skupštine je organizovan po principu Radionica, čija je tema ove godine bila harmonizacija biroa zelene karte, garantnih fondova i biroa za obradu šteta po osnovu IV Direktive EU (zaštita posjetilaca, odnosno, naknada štete u zemlji prebivališta oštećenog lica koje je štetu pretrpjelo na teritoriji druge države u okviru EU zemalja članica).

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG i učesinika Generalne Skupštine Savjeta Biroa, ova godina je, u okviru Savjeta biroa, bila izborna, te su potvrđene odluke pojedinačnih regionalih grupa o izboru članova odbora i stalnih Komisija. NBOCG je postao novoizabrani član Upravnog odbora Savjeta biroa, što se svakako može smatrati izuzetnim priznanjem tržištu osiguranja Crne Gore, koje je posle samo 5 godina samostalnog članstva u ovom sistemu dobilo mjesto u rukovodećem odboru.

Izuzetno bitna tema ovogodišnje Generalne skupštine, kojoj je posvećena posebna pažnja u okviru Radionice, jeste harmonizacija svih faktora učesnika na tržištu osiguranja motornih vozila, po bilo kom osnovu. Savjet biroa, poput ostalih međunarodnih institucija, imajući u vidu tehnološki napredak, izuzetno brzu komunikaciju i nezaobilazni trend uvođenja elektronske obrade prekograničnih šteta, teži ka ujedinjenu svih institutcija – biroa zelene karte, garantnih fondova i biroa za obradu šteta po IV Direktivi EU – pod jedan krov. Kako od 46 zemalja članica, 13 nisu članice EU, većinski interes u sistemu jeste harmonizacija, što bi olakšalo usvajanje odluka koje se odnose na sve oblasti delatnosti, kao i sprovođenje tih odluka na nivou pojedinačnih zemalja. Međutim, neophodno je detaljno razmotriti način na koji će se odluke donositi, odnosno, uticaj zemalja van EU na funkcionisanje Savjeta biroa, čega su svi učesnici ovog sistema svjesni, te je ova radionica bila uvod u započinjanje ovog postupka.”-zaključuje Šaban.