Akcija MUP-a i Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore

OBAVJEŠTENJE O NERADNIM DANIMA
30/12/2016
Uspješno realizovana zajednička akcija NBOCG i MUP-a Crne Gore
17/07/2018
Prikaži sve

Podgorica 15.06.2018.

 

Pojas za sve


Saobraćajna Policija će od 15. juna do 1. jula, u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore, sprovoditi kampanju “Pojas za sve”.

Kampanja “Pojas za sve”, ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti korišćenja sigurnosnog pojasa u vozilima prilikom učešća u saobraćaju, što predstavlja zakonsku obavezu. Inače, korišćenje sigurnosnog pojasa u vozilima, shodno analizama, smanjuje rizik po život putnika za 50 odsto.

Ova kampanja, koju saobraćajna policija sprovodi periodično, ima i preventivnu i represivnu komponentu. Preventivna se ogleda u ukazivanju na važnost poštovanja ovog saobraćajnog pravila, što će između ostalog biti urađeno kroz distribuciju flajera, emitovanjem edukativnog spota “Pojas za sve” i oglasa u medijima.

Represivne mjere i radnje biće sprovođene prema licima koja ne budu koristila sigurnosni pojas shodno zakonu, a posebna pažnja će se posvetiti prevoženju djece u vozilima na pravilan način kako bi kategorija najmlađih učesnika u saobraćaju bila što više zaštićena”, saopšteno je. Nakon završetka kampanje saobraćajna policija će analizirati rezultate postignute u periodu njenog sprovođenja koji će biti uzeti u obzir prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti na poboljšanju stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima.

O ovoj akciji Boris Šaban, izvršni direktor NBOCG, kaže da se tradicionalno partnerstvo Biroa i MUP-a Crne Gore, koje u kontinuitetu traje već nekoliko godina, na polju podizanja saobraćajne kulture, razvija na planu edukacije građana o značaju bezbjedonosnih funkcija u vozilima u saobraćaju.

“U ovom konkretnom slučaju radimo na pretvaranju zakonskih obaveza vezivanja pojasa u dnevnu rutinu, kako svih vozača tako i saputnika u vozilima u saobraćaju. Akcija ima za cilj da postigne podizanje nivoa svijesti građana o obaveznom korišćenju sigurnosnog pojasa na svim mjestima u vozilu na kojima su oni ugrađeni i obaveznog korišćenja sigurnosnog sjedišta za prevoz djece.

Biro je prepoznao značaj ove akcije, jer doprinosi povećanju nivoa opšte kulture i bezbjednosti saobraćaja u državi. Smatramo da je bitno djelovati preventivno i edukativno u cilju povećanja nivoa opšte saobraćajne kulture građana. Cilj ove kampanje nije puko sprovođenje zakona već postizanje značajno većeg stepena bezbjednosti i pored svih relevantinh institucija neophodno je da i građani daju svoj doprinos tom opštedruštvenom cilju.”- zaključuje Šaban.