Informacije za vozače vozila registraskih oznaka Crne Gore koji putuju u inostranstvo

Informacija za vozače koji vozilima inostranih registarskih oznaka ulaze na teritoriju Crne Gore
22/07/2021
Digitalna forenzika je budućnost za rekonstrukcije saobraćajnih nezgoda i odkrivanja prevara u osiguranju vozila
28/10/2021
Prikaži sve

Vozači vozila crnogorskih registarskih oznaka koja su uredno osigurana i registrovana prilikom ulaska i saobraćanja na teritoriji zemalja članica „Sistema zelene karte“ moraju/ne moraju posjedovati međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti, a u zavisnosti od ugovornih obaveza između Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i ostalih nacionalnih biroa.

Takođe, u zavisnosti od ugovornih obaveza, pod međunarodnom ispravom o osiguranju od autoodgovornosti se smatra međunarodna karta osiguranja – zelena karta ili registarska oznaka (MGA-Podsistem registarskih oznaka).

  • Zelena karta

Ugovorni odnosi Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i nacionalnih biroa određenih zemalja članica „Sistema zelene karte“ zasnivaju se na postojanju validne zelene karte.

Valjana međunarodna isprava o osiguranju od autoodgovornosti za vozila sa registarskim oznakama Crne Gore je dokument poznat kao zelena karta (international motor insurance card), koja je štampana na zelenom papiru i koja mora biti prezentovana u papirnoj formi (ne elektronskoj). Ista se izdaje od strane crnogorskih društava za osiguranje kod kojih je vozilo uredno osigurano. Na obrascu zelene karte su istaknute međunarodne oznake svih zemalja „Sistema zelene karte“ , te oznaka države u koju se ulazi ne smije biti precrtana.

Vozači vozila sa registarskim oznakama Crne Gore prilikom ulaska i saobraćaja u sledeće države članice „Sistema zelene karte“ moraju posjedovati validnu zelenu kartu i ista će biti predmet provjere od strane nadležnih organa država u pitanju:

Tabela 1: Države članice „Sistema zelene karte“ koje nisu članice tzv.Podsistema reg.oznaka

R.br. Oznaka države Naziv države
1 AL Albanija
2 AZ Azerbejdžan
3 BY Bjelorusija
4 IL Izrael
5 IR Iran
6 MA Maroko
7 MD Moldavija
8 MK Sjeverna Makedonija
9 RUS Rusija
10 TN Tunis
11 TR Turska
12 UA Ukrajina

 

  • MGA ili tzv.Podistem registarskih oznaka

Ugovorne obaveze između Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i nacionalnih biroa država članica tzv.Podsistema registarskih oznaka se zasniva na Multilateralnom sporazumu (MGA) koji predviđa registarske oznake kao validne međunarodne isprave o osiguranju, te vozači vozila sa registarskim oznakama Crne Gore ne moraju posjedovati zelenu kartu za ulazak i saobraćanje na teritoriju država potpisnica MGA.

Obaveza provjere/kontrole zelene karte za vozila sa registarskim oznakama Crne Gore od strane nadležnih organa zemalja članica Podsistema je ukinuta.

Vozačima vozila registarskih oznaka Crne Gore koja je članica tzv.Podsistema registarskih oznaka „Sistema zelene karte“ se kao validna međunarodna isprava o osiguranju priznaje registarska oznaka i to u sledećim državama:

Tabela 2: Države članice „Sistema zelene karte“ koje su članice tzv.Podsistema reg.oznaka

R.br. Oznaka države Naziv države
1 A Austrija
2 AND Andora
3 B Belgija
4 BG Bugarska
5 BIH Bosna i Hercegovina
6 CH Švajcarska
7 CY Kipar
8 CZ Češka
9 D Njemačka
10 DK Danska
11 E Španija
12 EST Estonija
13 F Francuska
14 FIN Finska
15 GB Velika Britanija
16 GR Grčka
17 H Mađarska
18 HR Hrvatska
19 I Italija
20 IRL Irska
21 IS Island
22 L Luksemburg
23 LT Litvanija
24 LV Letonija
25 M Malta
26 N Norveška
27 NL Holandija
28 P Portugalija
29 PL Poljska
30 RO Rumunija
31 S Švedska
32 SK Slovačka
33 SLO Slovenija
34 SRB Srbija

 

Određene vrste vozila su isključene iz odredbi Multilateralnog sporazuma- vozila u vlasništvu vojske, poljoprivredne mašine, vozila bez registarskih oznaka, te vozači pomenutih vozila moraju posjedovati ili zelenu kartu ili zaključiti polisu graničnog osiguranja prilikom ulaska u zemlje članice Podsistema.

  • Dokaz o osiguranju na teritoriji Kosova

Vozačima vozila registarskih oznaka Crne Gore za ulazak i saobraćanje na Kosovu je od 1.jula 2021.godine potrebna validna zelena karta kao dokaz o osiguranju od autoodgovornosti na osnovu odredbi Sporazuma o međusobnom razumijevanju zaključenog između Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i Biroa osiguranja Kosova.

U slučaju da vozači vozila registarskih oznaka Crne Gore ne posjeduju validnu zelenu kartu prilikom ulaska na teritoriju Kosova, oni imaju obavezu na graničnom prelazu zaključiti polisu graničnog osiguranja.

  • Granično osiguranje

Vozila registarskih oznaka Crne Gore koja prilikom ulaska u zemlje koje nisu članice Podsistema registarskih oznaka „Sistema zelene karte“ (Tabela 1) ne posjeduju validnu zelenu kartu kao dokaz o osiguranju od autoodgovornosti, moraju zaključiti polisu graničnog osiguranja na granici posjećene zemlje.

 

Slika: Background photo created by whatwolf – www.freepik.com