Informacija za vozače koji vozilima inostranih registarskih oznaka ulaze na teritoriju Crne Gore

Obavještenje – Ukidanje zelenog kartona na granicama Evropskog ekonomskog prostora i BH
16/07/2021
Informacije za vozače vozila registraskih oznaka Crne Gore koji putuju u inostranstvo
22/07/2021
Prikaži sve

Vozači koji na teritoriju Crne Gore ulaze i saobraćaju sa vozilima koja se uobičajeno nalaze u inostranstvu, odnosno vozila sa inostranim registarskim oznakama moraju posjedovati validnu međunarodnu ispravu o osiguranju od autoodgovornosti koja važi za Crnu Goru, odnosno na kojoj međunarodna oznaka Crne Gore „MNE“ nije precrtana.

U zavisnosti od ugovornog odnosa između Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i nacionalnih biroa zemalja članica „Sistema zelene karte“, kao valjani dokaz o osiguranju od autoodgovornosti za vozila sa inostranim registarskim oznakama na teritoriji Crne Gore se priznaje međunarodna karta – zelena/bijela karta ili registarska oznaka (MGA-Podsistem registarskih oznaka).

  • Zelena/bijela karta

Ugovorni odnosi Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i nacionalnih biroa određenih zemalja članica „Sistema zelene karte“ zasnivaju se na postojanju validne zelene/bijele karte.

Valjana međunarodna isprava o osiguranju od autoodgovornosti za vozila sa inostranim registarskim oznakama je dokument poznat kao zelena/bijela karta (international motor insurance card), koja može biti štampana na zelenom ili bijelom papiru, najvećeg formata do A4 i koja mora biti prezentovana u papirnoj formi (ne elektronskoj).

Validnu zelenu/bijelu kartu prilikom ulaska i saobraćanja u Crnoj Gori moraju posjedovati vozači vozila sa registraskim oznakama sledećih država članica „Sistema zelene karte“:

Tabela 1: Države članice „Sistema zelene karte“ koje nisu članice tzv.Podsistema reg.oznaka

R.br. Oznaka države Naziv države
1 AL Albanija
2 AZ Azerbejdžan
3 BY Bjelorusija
4 IL Izrael
5 IR Iran
6 MA Maroko
7 MD Moldavija
8 MK Sjeverna Makedonija
9 RUS Rusija
10 TN Tunis
11 TR Turska
12 UA Ukrajina

 

  • MGA ili tzv.Podsistem registarskih oznaka

Ugovorne obaveze između Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i nacionalnih biroa država članica tzv.Podsistema registarskih oznaka se zasniva na Multilateralnom sporazumu (MGA) koji predviđa registarske oznake kao validne međunarodne isprave o osiguranju, te vozila sa registarskim oznakama država potpisnica MGA ne moraju posjedovati zelenu/bijelu kartu za ulazak i saobraćanje u Crnoj Gori.

Vozačima vozila registarskih oznaka sledećih država članica tzv.Podistema registarskih oznaka „Sistema zelene karte“  kao validan dokaz o osiguranju se priznaje registarska oznaka:

Tabela 2: Države članice „Sistema zelene karte“ koje su članice tzv.Podsistema reg.oznaka

R.br. Oznaka države Naziv države
1 A Austrija
2 AND Andora
3 B Belgija
4 BG Bugarska
5 BIH Bosna i Hercegovina
6 CH Švajcarska
7 CY Kipar
8 CZ Češka
9 D Njemačka
10 DK Danska
11 E Španija
12 EST Estonija
13 F Francuska
14 FIN Finska
15 GB Velika Britanija
16 GR Grčka
17 H Mađarska
18 HR Hrvatska
19 I Italija
20 IRL Irska
21 IS Island
22 L Luksemburg
23 LT Litvanija
24 LV Letonija
25 M Malta
26 N Norveška
27 NL Holandija
28 P Portugalija
29 PL Poljska
30 RO Rumunija
31 S Švedska
32 SK Slovačka
33 SLO Slovenija
34 SRB Srbija

 

Određene vrste vozila su isključene iz odredbi Multilateralnog sporazuma- vozila u vlasništvu vojske država, poljoprivredne mašine, vozila bez registarskih oznaka, te vozači pomenutih vozila moraju posjedovati ili zelenu/bijelu kartu ili zaključiti polisu graničnog osiguranja prilikom ulaska u Crnu Goru.

  • Vozila sa registarskim oznakama Kosova

Vozačima vozila registarskih oznaka Kosova za ulazak i saobraćanje u Crnoj Gori je od 1.jula 2021.godine potrebna validna Kosovo plus polisa na osnovu odredbi Sporazuma o međusobnom razumijevanju zaključenog između Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore i Biroa osiguranja Kosova.

 Kosovo plus polisa je posebna vrsta polise osiguranja od autoodgovornosti koju izdaju kosovska društva za osiguranje za saobraćanje u države regiona imajući u vidu da Biro osiguranja Kosova nije član Savjeta biroa „Sistema zelene karte“, te isti ne mogu izdavati zelene/bijele kartone.

U slučaju da vozači vozila registarskih oznaka Kosova ne posjeduju validnu Kosovo plus polisu prilikom ulaska na teritoriju Crne Gore, oni imaju obavezu na graničnom prelazu zaključiti polisu graničnog osiguranja kod crnogorskog društva za osiguranje koje se bavi osiguranjem od autoodgovornosti.

 

 

  • Granično osiguranje

Vozila registarskih oznaka država koje nisu članice „Sistema zelene karte“ (države čija imena se ne nalaze u tabeli 1 i tabeli 2), kao i vozila iz zemalja koje nisu članice tzv.Podsistema registarskih oznaka „Sistema zelene karte“ (Tabela 1) koja prilikom ulaska u Crnu Goru ne posjeduju validnu međunarodnu kartu osiguranja (zelenu/bijelu kartu), imaju obavezu zaključenja polise graničnog osiguranja kod crnogorskog društva za osiguranje koje se bavi osiguranjem od autoodgovornosti za period boravka u Crnoj Gori.

Tarife graničnog osiguranja

 

Tip vozila

Bruto premija (EUR)
15 dana 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 1 godina
Putnička vozila 15,00 28,00 80,00 153,00 205,00
Kamion do 1 tone 77,00 135,00 198,00 536,00 918,00
Kamion preko 1 tone 138,00 205,00 307,00 869,00 1278,00
Minibusevi do 15 sjedišta 40,00 70,00 200,00 350,00 680,00
Autobusi 100,00 180,00 400,00 700,00 1250,00
Specijalna vozila 18,00 31,00 41,00 138,00 210,00
Prikolice za putnička vozila 3,00 4,00 5,00 13,00 22,00
Prikolice i poluprikolice 5,00 8,00 13,00 21,00 31,00
Prikolice za kamione i autobuse 5,00 8,00 13,00 21,00 31,00
Druge prikolice 13,00 17,00 30,00 43,00 77,00
Motocikli 10,00 20,00 31,00 77,00 102,00
Traktori 13,00 21,00 30,00 68,00 119,00
Radne mašine 18,00 26,00 31,00 87,00 107,00
Cistjerne 255,00 358,00 511,00 1073,00 2045,00

 

 

 
Slika : Sale photo created by standret – www.freepik.com