Obavještenje – Ukidanje zelenog kartona na granicama Evropskog ekonomskog prostora i BH

Potpisan Memorandum o razumijevanju između NBOCG i Biroa osiguranja Kosova
28/06/2021
Informacija za vozače koji vozilima inostranih registarskih oznaka ulaze na teritoriju Crne Gore
22/07/2021
Prikaži sve

Odlukom Generalne skupštine Savjeta biroa iz Brisela (Council of Bureaux) u septembru 2020.godine Crna Gora je postala član tzv. Podsistema registarskih oznaka Sistema zelene karte. Udruženje – Nacionalni biro osiguravača Crne Gore je tim povodom potpisalo Multilateralni sporazum sa 34 Biroa država članica Podsistema, te se stekao uslov za verifikaciju pomenute Odluke od strane Evropske komisije (EU).

Evropska komisija (EU) je odluku br. 2021/1145 od 30.6.2021. o primjeni Direktive br. 2009/103/EC Evropskog parlamenta i Vijeća u odnosu na provjere osiguranja od građanskopravne odgovornosti u vezi upotrebe motornih vozila crnogorskih registarskih oznaka verifikovala, te se ista primjenjuje  od 2.avgusta 2021. godine.

Verifikacijom Odluke od strane Evropske komisije je vlasnicima motornih vozila iz Crne Gore omogućeno da vozilima putuju u zemlje članice Podsistema (zemlje članice Evropske Unije, Velika Britanija, Norveška, Island, Andora, Švajcarska sa Lihtenštajnom i Bosna i Hercegovina) bez kontrole postojanja zelenog kartona (kao dokaza o osiguranju motornog vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima) od strane nadležnih organa navedenih zemalja. 

Dakle, ukida se obaveza provjere osiguranja – zelenog kartona za sva vozila sa crnogorskim registarskim oznakama od strane zvaničnih organa na granicama Evropskog ekonomskog prostora (EEA), te Bosne i Hercegovine. Režim bez zelenih kartona je već bio uspostavljen u međusobnom saobraćaju sa Republikom Srbijom. Sporazumom o međusobnom priznavanju polisa osiguranja te se isti ne mijenja ulaskom Crne Gore u Podsistem.

Za putovanje u preostale zemlje članice Sistema zelene karte koje nisu  u tzv. Podsistemu registarskih oznaka (Albanija, Sjeverna Makedonija, Turska, Bjelorusija, Rusija, Ukrajina, Moldavija, Tunis, Maroko, Azerbejdžan, Iran I Izrael)  će vozilima sa crnogorskim registarskim oznakama i dalje biti potreban zeleni karton kao dokaz o osiguranju I isti će biti kontrolisan od strane nadležnih organa pomenutih zemalja.

Recipročno, isto pravilo važi i za ulazak vozila registarskih oznaka država članica Podsistema na teritoriju Crne Gore gdje predmet kontrole neće biti zeleni karton kao dokaz o osiguranju, dok će za vozila registarskih oznaka zemalja koje nisu članice Podsistema pri ulasku u Crnu Goru I dalje biti potreban zeleni karton, te će se isti kontrolisati od strane nadležnih organa Crne Gore.  

 

Države u kojima se ukida kontrola zelenih kartona za vozila sa CG reg.oznakama (za koje nisu potrebni zeleni kartoni), i recipročno, vozilima reg.oznaka iz država za koje se ukida kontrola zelenih kartona  pri ulasku u Crnu Goru

R.BR. MEĐUNARODNA OZNAKA DRŽAVE NAZIV DRŽAVE
1 A Austrija
2 AND Andora
3 B Belgija
4 BG Bugarska
5 BIH Bosna i Hercegovina
6 CH Švajcarska
7 CY Kipar
8 CZ Češka
9 D Njemačka
10 DK Danska
11 E Španija
12 EST Estonija
13 F Francuska
14 FIN Finska
15 GB Velika Britanija
16 GR Grčka
17 H Mađarska
18 HR Hrvatska
19 I Italija
20 IRL Irska
21 IS Island
22 L Luksemburg
23 LT Litvanija
24 LV Letonija
25 M Malta
26 N Norveška
27 NL Holandija
28 P Portugalija
29 PL Poljska
30 RO Rumunija
31 S Švedska
32 SK Slovačka
33 SLO Slovenija
34 SRB Srbija

 

 

Države u kojima ostaje na snazi kontrola zelenih kartona za vozila sa CG reg.oznakama (za koje su potrebni zeleni kartoni), i recipročno, vozilima reg.oznaka iz država za koje ostaje na snazi kontrola  zelenih kartona  pri ulasku u Crnu Goru

 

R.BR. MEĐUNARODNA OZNAKA DRŽAVE NAZIV DRŽAVE
1 AL Albanija
2 AZ Azerbejdžan
3 BY Bjelorusija
4 IL Izrael
5 IR Iran
6 MA Maroko
7 MD Moldavija
8 MK Sjeverna Makedonija
9 RUS Rusija
10 TN Tunis
11 TR Turska
12 UA Ukrajina