Izvršni direktor Udruženja Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore (NBOCG) Boris Šaban, učestvovao na Generalnoj Skupštini Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB)

Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore podržao rad Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja, MUP-a Crne Gore
20/04/2016
Crna Gora postala član Upravnog odbora Savjeta Biroa
02/10/2016
Prikaži sve

Moldavija izbjegla suspenziju
Podgorica 15.06.2016.

Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore je učestvovao u radu godišnje Generalne Skupštine Savjeta Biroa (Council of Bureaux – CoB), međunarodnog Sistema zelene karte, održanoj 1. Juna 2016. godine u Talinu – Estonija. U radu Generalne Skupštine učestvuju svi Nacionalni biroi 47 zemalja članica.

U toku prvog dijela zasijedanja Skupštine, stalne Komisije koje razmatraju ključna pitanja u vezi sa Sistemom zelene karte, obradom šteta, zaštitom posjetilaca, tehnološkim inovacijama u vezi obrasca zelene karte, zaštitom ličnih podataka i uopšte unapređenjem poslovanja svih nacionalih biroa, daju svoje godišnje izveštaje sa predlozima teksta odluka za usvajanje.

Drugi dio zasijedanja Generalne skupštine je organizovan po principu radionica, čija je tema ove godine bila pružanje osiguravajućeg pokrića i problemi u vezi sa eventualnim falsifikovanim ispravama o osiguranju.

 

 

Izvršni direktor NBOCG, Boris Šaban, je kao član Komisije za zelenu kartu (General Rules Committee) predsjedavao jednom od četiri radne grupe.

Izveštaj Monitoring komisije koja prati rad novoprimljenih članica, kao i članica koje ne ispunjavaju svoje finansijske obaveze u sistemu je predložila usvajanje sporazuma o eventualnom sprovođenju sankcija u slučaju ne ispunjavanja propisanih finanijskih obaveza i ne poštovanja odredaba međunarodnog sporazuma. Propisane sankcije se odnose na kontrolu poslovanja od strane članova Komisije, npr. spoljnu reviziju, obavezno učešće na predavanjima u Savetu biroa, obaveštenje UNECE ili EC kada je to potrebno, isključenje iz rada stalnih Komisija ili radnih grupa i sl.

Ova komisija izvijestila je Skupštinu da Biro Makedonije, koji je bio pod posebnim nadzorom zbog neblagovremenog izmirivanja nastalih obaveza i finansijske nediscipline, u proteklom periodu zadovoljava kriterijume finansijske stabilnosti. Takođe, Komisija je povukla svoj predlog sa proslogodišnjeg sastanka da se privremeno suspendije Biro Moldavije.

Komisija za zelenu kartu, čiji je NBOCG član, je u svom izveštaju dala pregled sjednica održanih u prethodnoj godini, bitnih pitanja koja su razmatrana, kao i predlog izmjena odredbi međunarodnog sporazuma koji se tiču obrade štete po osnovu Zelene karte.

Komisija za poseban sporazum (Specific Rules Committee) u okviru Savjeta biroa na osnovu kojeg je važnost domaće polise autoodgovornosti proširena na druge zemlje članice, tzv. Multilateralni sporazum, je predložila usvajanje striktnijih kriterijuma za prijem Biroa zemalja koje nisu članice EU.

Sve preporuke su usvojene.

Na Skupštini je na predlog Upravnog odbora i Komisije za internu reviziju, usvojen završni račun sa mišljenjem spoljnog revizora.

Uprkos činjenici da je Savjet biroa tehnička organizacija osiguravača, te da se ne bavi političkim pitanjima, sva dešavanja u okrivu zemalja članica utiču na promet vozila, ljudi i robe, te se razmatranja pojedinih dešavanja na geografskom prostoru koji ovaj sistem obuhvata ne mogu zaobići.

Razmatrano je pitanje finansijske krize u Grčkoj, stečaj najvećeg osiguravača u Rumuniji i krize između Rusije i Ukrajine.