Kampanja „ Osiguraj zbog sebe“

Za predsjednika ponovo izabran mr Radenko Purić
23/01/2009
Prikaži sve

Udruženje osiguravajućih društava Nacionalni biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) je u skladu sa odlukom Skupštine Biroa pokrenulo medijsku kampanju usmjerenu ka animiranju gradjana da uvide sopstvene interese u osiguranju a posebno u oblasti autoodgovornosti.

Udruženje Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore (NBOCG) je nastalo kao obaveza Osiguravajućih društava prema Zakonu o osiguranju, krajem 2007. godine, a osnovali su ga predstavnici “Lovćen osiguranja”-AD, “Montenegro osiguranje” – AD I “Magnat osiguranje” – AD, da bi mu do danas pristupili još i osiguravajuća društva: Delta Generali, Swiss i Uniqa.

Prema riječima Borisa Šabana, izvršnog direktora NBOCG, ovom se kampanjom prvenstveno žele podsjetiti građani Crne Gore na obavezu osiguranja motornih vozila, prevenstveno iz razloga što, prema statističkim pokazateljima, ovakva vozila često izazivaju saobraćajne udese, čime njihovi vlasnici nanose štete sebi i drugima.

„Na ovaj način želimo motivisati vlasnike neosiguranih vozila da ispune Zakonom propisanu obavezu osiguranja, kako bi izbjegli sudske procese u startu nepovoljne kako po njih same tako i za one kojima su nanijeli štetu, kao i što bi osiguranjem dobili i slobodu kretanja i u krajnjem imali dovoljno motiva da vozila osiguraju, kako smo i sloganom kampanje definisali upravo Zbog sebe. NBOCG želi, ovom kampanjom i da izgradi ukupni utisak javnosti o ulozi Nacionalnog biroa osiguravača kao servisa koji djeluje u opšte-društvenoj koristi gradjana.” – zaključuje Šaban

Kampanja će biti realizovana kroz plasiranje komunikacionih poruka slojevito kroz, prije svega, neohodnu prisutnost u elektronskim medijima, direktnim marketingom kroz štampu i distribuciju lifleta u urbanim zonama svih većih mjesta u Crnoj Gori.

 

“PRiSMA”-korporativne komunikacije

ovlaštene agencije za odnose sa javnošću NBOCG