VAŽNO OBAVJEŠTENJE!

Branša osiguranju uređena Kodeksom ponašanja
29/09/2011
Klikni za veću sliku
Od prvog februara Zeleni kartoni sa oznakom MNE
18/01/2012
Prikaži sve

Granično osiguranje za Kosovo

Obavještavamo građane Crne Gore koji planiraju da putuju na Kosovo  da je od 01. novembra 2011. godine, za ulazak i kretanje na teritoriji Kosova vozilima crnogorskih registarskih oznaka, obavezno posjedovanje graničnog osiguranja koje treba zaključiti sa osiguravajućim Društvima sa Kosova. Osiguranje se zaključuje na period od najmanje 15 dana. Osiguranje se zključuje neposredno na granici prilikom ulaska na teritioriju Države za koju se traži u ovom slučaju Kosova.

 

Ova obaveza nastupila je u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju Republike Kosovo, donešenog  29. jula 2011. godine, kojim je propisana obaveza posjedovanja zelene karte ili graničnog osiguranja za sva vozila inostranih tablica koja se kreću na toj teritoriji.