Ukinut bonus R10-30

Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore upozorava građanje koji koriste vozila ca CG tablicama u Srbiji
14/03/2010
Garantni fond isplatio preko 900.000 eura šteta
14/03/2010
Prikaži sve

Podgorica 09.09.2008

Nacionalni Biro Osiguravača Crne Gore je dobio saglasnost crnogorske Agencije za nadzor osiguranja na odluku o okidanju  bonusa R10-30 za sve tarifne grupe, tarife premija za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila za štete pričinjene trećim licima.

Bonus R10-30 je predstavljao model stimulacije osiguranika koji su koristile osiguravajuće kuće, u cilju izgradnje posebnih odnosa sa osiguranicima. Bonus su u suštini  dobijali oni osiguranici autoodgovornosti koji su iskazivali lojalnost pojedinim osiguravajućim kućama u smislu stalnog obnavljanja i ostvarivanja višegodišnjeg osiguranja, neučestvovanja u saobraćajnim nezgodama koje su za posljedice imale odštetne zahtjeve i na drugi način iskazivali pozitivan odnos prema osiguranju.

Biro je ovu Odluku donio na sjednici održanoj 24.07.2008. godine na osnovu člana 4. i člana 5. Zakona o Obaveznom osiguranju u Saobraćaju,  kao i na osnovu člana  60.  Statuta Nacionalnog Biroa Osiguravača Crne Gore, pa sada, nakon dobijene saglasnosti od Agencije, ova odluka ima pravosnažno dejstvo.