UOČENI NESPORAZUMI NA GRANIČNIM PRELAZIMA

Za predsjednika ponovo izabran mr Radenko Purić
23/01/2009
Smanjen broj neosiguranih vozila
29/07/2009
Prikaži sve

Podgorica 17.06.2008.

U Nacionalni Biro osiguravača sve češće pristižu pritužbe sa graničnih prelaza o neprihvatanju međunarodne potvrde o osiguranju korisnicima poznate pod imenom Zeleni karton, izdate od pojedinih nacionalnih biroa iz okruženja.

Ovim putem obavještavamo javnost da je Protokolom o proširivanju važenja polisa auto odgovornosti potpisanim u Novembru 2006, između Ministarstva Finansija Crne Gore i Udruženja Osiguravača Srbije, dogovoreno da Crna Gora ostvaruje svoja prava u sistemu zelene Karte osiguranja preko Biroa Srbije.

 

Ovo prelazno rješenje je bilo jedina mogućnost u datom trenutku da Crna Gora ostane u međunarodnom sistemu Zelene karte. Sporazum je odobren od strane Savjeta Biroa u Briselu u Maju 2007. godine.

Ovim sporazumom se garantuje stranim građanima koji imaju zeleni karton sa oznakom teritorijalnog važenja koji uključuje SRB, nesmetan ulazak vozilom u Crnu Goru jer će sve eventualne štete biti nadoknađene od crnogoriskih osiguravajućih društava u skladu sa pravilima poslovanja međunarodnog sistema Zelene Karte.

Od Borisa Šabana, Izvršnog direktora Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, saznajemo da je upravo problem koji se sporadično javlja na graničnim prelazima novi obrazac zelene karte koji umjesto SCG ima znak SRB koji kao takav biva neprihvaćen od pojedinih nedovoljno informisanih kontrolnih službenika na ovim prelazima.

„Apelujemo na sve službenike kontrole na graničnim prelazima da  se upoznaju sa međunarodnim obavezama koje su nastale iz  Protokola o proširivanju važenja polisa auto odgovornosti potpisanim, između Ministarstva Finansija Crne Gore i Udruženja Osiguravača Srbije, te njegove kasnije verifikacije u  Savjetu Biroa Zelene karte u Briselu, kako bi smo svi zajedno doprinijeli jačanju izgradnje međunarodno priznatog statusa Crne Gore u ovoj  međunarodnoj instituciji. Ovo pitanje je posebno aktuelno u trenutku kada ljetnja turistička sezona uzima maha, pa svi zajedno moramo doprinijeti da se ovakvi problemi prevazidju jer smo u nekoliko navrata dobili i urgencije direktno iz Brisela.” – zaključuje Šaban.